Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 558059-2019

25/11/2019    S227    Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut

2019/S 227-558059

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut – hankintasopimukset

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Terhi Martins
Sähköpostiosoite: terhi.martins@ely-keskus.fi
Puhelin: +358 295021094

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259975&tpk=17454f31-2061-4231-9ee7-67556e4da6c9
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=259975&tpk=17454f31-2061-4231-9ee7-67556e4da6c9
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Yritysten työvoima- ja kehittämisneuvontapalvelun puitejärjestely

Viitenumero: UUDELY/10965/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
98000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Yritysten työvoima- ja kehittämisneuvontapalvelun tavoitteena on kartoittaa puhelimitse yritysten palvelutarpeita rekrytointeihin ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyen sekä tarjota tietoa julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain 4. luvun 1 §:n mukaisista TE-toimiston ja tarpeen mukaan myös sen yhteistyökumppaneiden, palveluista. Puitesopimus on tarkoitus solmia ajalle 1.2.2020-31.1.2021. Sopimuskautta on mahdollista jatkaa enintään yhdellä (1) puitesopimuksen pituisella optiokaudella. Puitesopimuskaudella palvelua arvioidaan sitoumuksettoman arvion mukaisesti hankittavan enintään 10 000 yritykselle.

Tarkemmat tiedot palvelusta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1, Palvelukuvaus.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Palveluntuottaja kartoittaa puhelimitse työnantajayrityksen tarpeet rekrytointeihin ja yritystoiminnan kehittämiseen liittyen, antaa tietoa yrityksille suunnatuista TE-toimiston palveluista ja sopii jatkopalvelusta TE-toimiston kanssa. Puitesopimuksen perusteella tehtävissä palvelutilauksissa TE-toimisto määrittelee kriteerit liittyen kontaktoitavien yritysten toimialaan, maantieteelliseen sijoittumiseen ja kokoon liittyen. Puhelinneuvonnan ja kartoituksen kysymykset vaihtelevat palvelutilauksen mukaisesti. Palveluntuottaja toimittaa yritykselle myös materiaalia TE-toimiston palvelusta ja sopii jatkopalvelusta TE-toimiston kanssa. Tarkemmat tiedot palvelusta on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. Taustatietoa kilpailutuksen aiheeseen, Uudenmaan TE-toimiston työnantajapalveluihin, saattavilla osoitteesta http://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/tyonantajalle.

II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen tai puitesopimuksen kesto
Alkamispäivä: 01/02/2020
päättymispäivä: 31/01/2021
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
IV.1.10)Menettelyyn sovellettavien kansallisten sääntöjen tunnistaminen:
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika / Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle
Päivämäärä: 19/12/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019