Varor - 558124-2021

Submission deadline has been amended by:  571209-2021
02/11/2021    S212

Sverige-Kristianstad: Licenser

2021/S 212-558124

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Skåne, Koncernstab inköp och ekonomistyrning
Nationellt registreringsnummer: 232100-0255
Ort: KRISTIANSTAD
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 29189
Land: Sverige
Kontaktperson: Ulf Rosqvist
E-post: Ulf.Rosqvist@skane.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.skane.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrrdvwelz&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afrrdvwelz&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av licenspartner till Region SKåne

Referensnummer: KI210130
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
22456000 Licenser
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser en Licenspartner och därtill kopplade konsultjänster, genom avtal med en leverantör som innehar såväl expertis som erforderliga verktyg samt agerar återförsäljare av licenser och förnyelse av underhåll av licenser.

Upphandlingen innehåller också en option på en SAM-tjänst (Software Asset Management).

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48218000 Programvara för licenshantering
72212218 Programvaruutvecklingstjänster för licenshantering
72268000 Tillhandahållande av programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser en Licenspartner och därtill kopplade konsultjänster, genom avtal med en leverantör som innehar såväl expertis som erforderliga verktyg samt agerar återförsäljare av licenser och förnyelse av underhåll av licenser.

Upphandlingen innehåller också en option på en SAM-tjänst (Software Asset Management).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 600 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 36
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 30/11/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/10/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 01/12/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Malmö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/10/2021