Palvelut - 558305-2019

25/11/2019    S227    Palvelut - Vapaaehtoista ex ante avoimuutta koskeva ilmoitus - Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua 

Suomi-Tampere: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 227-558305

Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva ilmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2009/81/EY

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Puolustusvoimat
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0952029-9
Postiosoite: PL 69
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 33541
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Heini Aspelin
Sähköpostiosoite: purchase5.fdflogcom@mil.fi
Puhelin: +358 299800

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.mil.fi

I.6)Pääasiallinen toimiala
Muu toimiala: puolustus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Asepääteohjelmiston kehittämistyön hankkiminen

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Asepääteohjelmiston kehittämistyön hankkiminen.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 500 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Asepääteohjelmiston kehittämistyön hankkiminen.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta
  • Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:
    • teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen
Selitys:

Hankintapäätös on tehty julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain (1531/2011) 22 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla suorahankintana teknisestä syystä Bittium Wireless Oy:ltä; teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Valittu toimittaja kykenee laitteen valmistajana ja ainoana toimittajana tekemään laitteeseen hankinnan kohteena olevat ohjelmistomuutokset siten, että se on tekemiensä aikaisempien teknisten ratkaisujen kanssa yhteensopiva.

IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:

Asepääteohjelmiston kehittämistyön hankkiminen

V.2)Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Hankintasopimusta koskevan päätöksen päivämäärä:
20/11/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin/käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Bittium Wireless Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1737565-0
Postiosoite: Ritaharjuntie 1
Postitoimipaikka: Oulu
NUTS-koodi: FI
Postinumero: 90590
Maa: Suomi

Internetosoite: www.bittium.com

Tuleva sopimuskumppani/käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen kokonaisarvo: 500 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22/11/2019