Tjänster - 558684-2018

19/12/2018    S244

Sverige-Henån: Telekommunikationstjänster

2018/S 244-558684

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Orust Kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1314
Postadress: Upphandlingsavdelning
Ort: Henån
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
Postnummer: 473 80
Land: Sverige
Kontaktperson: Gabriella Glimstedt
E-post: gabriella.glimstedt@orust.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.orust.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmijeoscl&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmijeoscl&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Telefonitjänster

Referensnummer: Dnr. 60-2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
64200000 Telekommunikationstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Välkommen att delta i anbudsgivning i upphandling av ”Telefonitjänster”.

Målet med upphandlingen är att samverkande kommuner ska kunna avropa tjänster och funktioner inom området, av en gemensam leverantör. Upphandlingen omfattar samtliga delar som kan komma ifråga för införande och tillhandahållande av ingående funktioner och tjänster, såsom licenser, integrationer, projektledning, utbildning, samt support och underhåll etc.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
64210000 Telefon- och dataöverföring
64220000 Telekommunikationstjänster utom telefon- och dataöverföringstjänster
72220000 Systemtjänster och tekniska konsulttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE232 Västra Götalands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Välkommen att delta i anbudsgivning i upphandling av ”Telefonitjänster”.

Målet med upphandlingen är att samverkande kommuner ska kunna avropa tjänster och funktioner inom området, av en gemensam leverantör. Upphandlingen omfattar samtliga delar som kan komma ifråga för införande och tillhandahållande av ingående funktioner och tjänster, såsom licenser, integrationer, projektledning, utbildning, samt support och underhåll etc.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 28/01/2019
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 29/04/2019
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 29/01/2019
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Göteborg
Ort: Göteborg
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/12/2018