Palvelut - 559671-2018

19/12/2018    S244    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut

2018/S 244-559671

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Liikennevirasto
1010547-1
PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Helsinki
00521
Suomi
Yhteyshenkilö: Erkki Mäkelä
Puhelin: +358 295343822
Sähköpostiosoite: erkki.makela@liikennevirasto.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.liikennevirasto.fi

I.1)Nimi ja osoitteet
Kirkkonummen kunta
0203107-0
Kirkkonummi
Suomi
Yhteyshenkilö: Suvi Kylmänen
Sähköpostiosoite: suvi.kylmanen@kirkkonummi.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.kirkkonummi.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=213220&tpk=dfae8bb6-ee89-4cd3-b62c-2edb497ab230
I.6)Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelma

Viitenumero: LIVI/6782/02.01.00/2018
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71240000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Jorvaksen aseman rakentamissuunnitelman laatiminen. Tarkemmin tehtävä on kuvattu tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Tämä konsulttisopimus sisältää rakentamissuunnitelman laatimisen Jorvaksen aseman parannushankkeesta. Jorvaksen liikennepaikka sijaitsee Rantaradalla Kirkkonummella noin kilometrivälillä 32+200-32+700 ja se palvelee pääasiassa Helsinkiin suuntautuvaa lähiliikennettä. Alue sijaitsee Kirkkonummen kunnassa, Jorvaksenmyllyn asemakaava-alueella. Asemalla on kaksi (2) sähköistettyä laituriraidetta. Seisakkeella on sorapintaiset, matalat laiturit. Laiturilta toiselle päästään ylittämällä rata laituripolkua pitkin, mikä aiheuttaa vaaratilanteita. Jorvaksen aseman pysäköintialue ja yhteydet laitureille eivät vastaa nykypäivän tarpeita.

Rakentamissuunnittelun tavoitteena on Jorvaksen liikennepaikan turvallisuuden ja palvelutason sekä toiminnallisuuden parantaminen mm. uusimalla seisakkeen laiturit, kaventamalla raideväliä, tekemällä alueelle uudet katu- ja pysäköintijärjestelmät sekä radan alittava alikäytävä ja kevyen liikenteen ratkaisut kaikkine muine suunnitelmineen. Laadittavilla suunnitteluratkaisuilla pyritään seisakkeen liikenneturvallisuuden parantamiseen sekä tavoittamaan paremmin alueen väestön esteettömyysvaatimukset täyttävillä yhteyksillä. Tavoitteena on teknisesti, liikenteellisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti toteuttamiskelpoinen ratkaisu.

Suoritettava palvelu ja sen sisältö ehtoineen ja aikatauluineen on kokonaisuudessaan määritelty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 10
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Toimeksiantoon sisältyy optio rakentamisvaiheen työmaapalvelusta. Option ehdot on kuvattu sopimusluonnoksessa.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:
III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 18/01/2019
Paikallinen aika: 13:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 3 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 18/01/2019
Paikallinen aika: 13:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/12/2018