Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 563384-2019

28/11/2019    S230

Luxemburg-Luxemburg: AO 10786 – julkaisutoimiston tietoteknisiin järjestelmiin (EUR-Lex, N-Lex, hakukerros ja muut) liittyvien tietoteknisten palvelujen toimittaminen

2019/S 230-563384

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin julkaisutoimisto
Postiosoite: 2, rue Mercier
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2985
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Valeria Sciarrino
Sähköpostiosoite: op-appels-offres@publications.europa.eu
Puhelin: +352 292944331
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://op.europa.eu/
Hankkijaprofiilin osoite: http://publications.europa.eu/en/web/about-us/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5629
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

AO 10786 – julkaisutoimiston tietoteknisiin järjestelmiin (EUR-Lex, N-Lex, hakukerros ja muut) liittyvien tietoteknisten palvelujen toimittaminen

Viitenumero: AO 10786
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
48000000 Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimuksen kohteena on julkaisutoimiston tietoteknisiin järjestelmiin (EUR-Lex, N-Lex ja hakukerros (Search Layer) liittyvien tietoteknisten palvelujen toimittaminen. Lisäksi sopimukseen voidaan sisällyttää muihin tietoteknisiin järjestelmiin liittyvien palvelujen toimittaminen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4 500 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU00 Luxembourg
Pääasiallinen suorituspaikka:

pääasiallinen suorituspaikka on sopimusosapuolen toimitilat ja hankintaviranomaisen toimitilat.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Toimitettavia palveluja ovat seuraavat: S1-kehitys, S2-kehitys, S3-ylläpito ja S4-konsultointi; S5-haltuunottoa ja S6-luovutusta voidaan pyytää.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: tekniset ratkaisuperusteet hankinta-asiakirjoissa määritetyn mukaisesti. / Painotus: 70 prosenttia
Hinta - Painotus: 30 prosenttia
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 4 500 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 3
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 03/02/2020
Paikallinen aika: 14:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 04/02/2020
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

julkaisutoimiston toimitilat Luxemburgissa.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Hankinta-asiakirjat ovat saatavilla EU:n TED-verkkotarjousjärjestelmän sivustolta https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5629

Kaikki lisätietopyynnöt tulee lähettää yksinomaan EU:n TED-verkkotarjousjärjestelmän (eTendering) kautta.

Tarjoukset on jätettävä jättää yksinomaan edellä mainitun EU:n TED-verkkotarjousjärjestelmään kuuluvan tarjousten jättämisjärjestelmän kautta. Muulla tavalla (esim. sähköpostitse tai kirjeitse) jätetyt tarjoukset jätetään käsittelemättä.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/11/2019