Teenused - 566812-2018

22/12/2018    S247

Belgia-Brüssel: Kesk- ja Ida-Euroopa välisõhu kvaliteedile tahkete olmejäätmete põletamisest avalduva mõju ning võimalike leevendavate meetmete analüüsimine

2018/S 247-566812

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for Environment
Postiaadress: ENV.A.5- Finance BU-9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
Kontaktisik: Markets Team
E-post: env-tenders@ec.europa.eu

Internetiaadress(id):

Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Teave ühishanke kohta
Lepingu sõlmib keskne hankija
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Kesk- ja Ida-Euroopa välisõhu kvaliteedile tahkete olmejäätmete põletamisest avalduva mõju ning võimalike leevendavate meetmete analüüsimine

Viitenumber: ENV.C.3/SER/2018/0005
II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Projekti põhieesmärk on hinnata seda, milline on piirkonniti tahkete olmejäätmete põletamise osa saaste tekkes, eeskätt tahkete osakeste (particulate matter (PM)) ning benso(a)püreeni (B(a)P) mõistes. Nende leidude põhjal tuleks hinnata kohaliku, piirkondliku, riikliku või ELi tasandi meetmete ning selliste heitmete vähendamise strateegia väljatöötamise vajadust ja võimalusi. Projekti ulatus ei võimalda teha uuringuid kõigis liikmesriikides, seega keskendutakse ainult Ungarile ja Rumeeniale, tuginedes Saksamaal saadud varasematele kogemustele. Teadusuuringud peaksid tuginema reaalselt tehtud mõõtmistele, mis tehakse Ungaris ja Rumeenias kütteperioodi jooksul (november–märts). Mõõtmised peavad põhinema ühtsetel, tipptasemel ja kõige uuematel uurimismeetoditel, mille hulka kuuluvad näiteks täpsed mobiilsed ja/või teisaldatavad andurid ja anduritega varustatud mehitamata õhusõidukid. Mõõtmised kestavad kava kohaselt 2 aastat.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 734 000.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:
II.2.2)CPV lisakood(id)
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

väljaspool asutust.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud kutse pakkumusele

Ühekordne teenusleping kestusega 24 kuud ja eelarvega 750 000 EUR.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: pakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 50
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 30
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedikontrolli meetmed / Osakaal: 20
Hind - Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.6)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2018/S 064-141553
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07027737/2018/788206/SER/ENV.C3
Nimetus:

Kesk- ja Ida-Euroopa välisõhu kvaliteedile tahkete olmejäätmete põletamisest avalduva mõju ning võimalike leevendavate meetmete analüüsimine

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
07/12/2018
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 1
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: jah
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: University of Pannonia (konsortsiumi juht)
Postiaadress: Egyetem Street 10.
Linn: Veszprem
NUTS kood: HU MAGYARORSZÁG
Sihtnumber: H-8200
Riik: Ungari
Töövõtja on VKE: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: National Institute of Research and Development for Optoelectronics
Postiaadress: Str. Atomistilor nr. 409 jud. ILFOV
Linn: Magurele
NUTS kood: RO ROMANIA
Sihtnumber: 077125 MG5
Riik: Rumeenia
Töövõtja on VKE: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Hungarian Meteorological Service
Postiaadress: Kitaibel Pál utca 1.
Linn: Budapest
NUTS kood: HU MAGYARORSZÁG
Sihtnumber: 1024
Riik: Ungari
Töövõtja on VKE: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Postiaadress: Boeretang 200
Linn: Mol
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 2400
Riik: Belgia
Töövõtja on VKE: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: Institüt für Energie- und Umwelttechnik e.V.
Postiaadress: Bliersheimer Straβe 58-60
Linn: Duisburg
NUTS kood: DE DEUTSCHLAND
Sihtnumber: 47229
Riik: Saksamaa
Töövõtja on VKE: ei
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 750 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 734 000.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Vastavalt määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid) lisa artikli 11 lõike 1 punktile e uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui punktis 11.4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100

Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vahendusmenetluse eest vastutav organ
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

Lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1) nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse kahe aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Nimetatud kaebuse esitamine ei too kaasa vaidlustuste esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1) nimetatud asutusele võib apellatsioone esitada kahe kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.4.4)Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
10/12/2018