Euroopan unionin julkaisutoimisto päivittää parhaillaan verkkosivujaan, joiden sisältöön Yhdistyneen kuningaskunnan ero EU:sta vaikuttaa. Kaikki sivut eivät välttämättä ole vielä ajan tasalla, mutta tiedot korjataan aikanaan.

Palvelut - 569872-2019

02/12/2019    S232    Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Kilpailullinen neuvottelumenettely 

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2019/S 232-569872

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Museovirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0292559-2
Postiosoite: PL 913
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1
Postinumero: 00101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Ismo Malinen
Sähköpostiosoite: hankinnat@museovirasto.fi
Puhelin: +358 295336382

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.museovirasto.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Virkistys, kulttuuri ja uskonto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: Kuvapalvelu- ja kuvamyyntijärjestelmän hankinta

Viitenumero: 2019-001827
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan tarkoituksena on toteuttaa julkinen verkkopalvelu, jonka toiminnallisia lähtökohtia ovat yhteisöllisyyden mahdollistaminen, kuvallisuuden korostaminen, hyvät hakuominaisuudet ja käytettävyys. Palvelu toimii verkkokauppana kuvatallenteiden myynnille ja jakelulle. Palvelun toivotaan mahdollistavan osallistava toiminta loppukäyttäjille, kuten esimerkiksi kuvatietojen rikastamisen mahdollisuus. Palvelun toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia ovat muun muassa monipuoliset hakutoiminnot, korkearesoluutioisten kuvatallenteiden myynti sekä osallistavat toiminnot. Palvelussa tulee huomioida lisäksi ylläpidon ja raportoinnin työkalut.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
48000000
48312000
48900000
48600000
48620000
72212600
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tarkoituksena on toteuttaa julkinen verkkopalvelu, jonka toiminnallisia lähtökohtia ovat yhteisöllisyyden mahdollistaminen, kuvallisuuden korostaminen, hyvät hakuominaisuudet ja käytettävyys. Palvelu toimii verkkokauppana kuvatallenteiden myynnille ja jakelulle. Palvelun toivotaan mahdollistavan osallistava toiminta loppukäyttäjille, kuten esimerkiksi kuvatietojen rikastamisen mahdollisuus. Palvelun toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia ovat muun muassa monipuoliset hakutoiminnot, korkearesoluutioisten kuvatallenteiden myynti sekä osallistavat toiminnot. Palvelussa tulee huomioida lisäksi ylläpidon ja raportoinnin työkalut.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Projektisuunnitelma / Painotus: 15
Laatuperuste - Nimi: Haastattelu / Painotus: 10
Laatuperuste - Nimi: Referenssit / Painotus: 30
Hinta - Painotus: 45
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 019-041004
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Keskeytysilmoitus: Kuvapalvelu- ja kuvamyyntijärjestelmän hankinta

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/11/2019