Palvelut - 571465-2018

22/12/2018    S247    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Helsinki: Vartiointipalvelut

2018/S 247-571465

Hankintailmoitus – erityisalat

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/25/EU

I kohta: Hankintayksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Helsingin Satama Oy
2630555-8
Olympiaranta 3
Helsinki
00140
Suomi
Yhteyshenkilö: Mira Lehto
Puhelin: +358 931070279
Sähköpostiosoite: mira.lehto@portofhelsinki.fi
NUTS-koodi: FI1B1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: https://www.portofhelsinki.fi/

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hkisatama?id=215650&tpk=28bd5994-8318-4775-966e-1f462bef70bc
I.6)Pääasiallinen toimiala
Satamaan liittyvät palvelut

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Risteilyvartioinnin palvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79713000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Helsingin Satama Oy:n risteilijälaitureiden vartiointipalvelut Hernesaaressa, Katajanokalla ja Eteläsatamassa.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat Helsingin Satama Oy:n risteilylaitureiden vartiointipalvelut. Palvelut ja niiden laajuus on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa palvelukuvauksessa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Alkamispäivä: 15/04/2019
päättymispäivä: 31/10/2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus tehdään ensin yhdeksi (1) risteilykaudeksi ajalle 15.4.-31.10.2019, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa. Tarkemmat sopimusehdot on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusmallissa.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimus tehdään ensin yhdeksi (1) risteilykaudeksi ajalle 15.4.-31.10.2019, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa. Tarkemmat sopimusehdot on määritelty tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusmallissa.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla tulee olla riittävästi kokemusta hankinnan kohdetta vastaavien palveluiden tuottamisesta. Kokemuksensa osoittamiseksi tarjoajalla tulee olla vähintään yksi (1) hankinnan kohdetta vastaava referenssi viimeisen kolmen (3) vuoden ajalta. Vastaavana referenssinä pidetään sopimussuhdetta, jossa tarjoaja on tuottanut kohteen vartiointipalveluita vähintään kahdentoista (12) kuukauden ajan tarjouksen jättämisajankohtaan mennessä. Kohteen on tullut olla satama, lentoasema tai muu matkustajaliikenteen asema tai terminaali, tai esimerkiksi kauppakeskus, jonka kautta kulkee vähintään miljoona (1 000 000) asiakasta vuosittain. Tarjoajan tulee toimittaa referenssikohteen tiedot tarjouksen liiteasiakirjoissa.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan taloudellinen asema:

Tarjoajan tulee täyttää molemmat alla asetetut tarjoajan taloudellista asemaa koskevat vaatimukset. Luottoluokitus

Tarjoajalla on oltava riittävä vakavaraisuus, taloudellinen kantokyky sekä maksukyky hankinnan kokoon nähden. Tämän arvioimiseksi tarjoajan taloudellisen tilanteen on oltava sellainen, että se Suomen Asiakastieto Oy:n ratingluokituksessa on hyvä (AA) taikka tilinpäätöstietojen tai muun vastaavan selvityksen perusteella vastaavaa tasoa. Tarjoaja toimittaa pyydettäessä Suomen Asiakastieto Oy:n Rating alfa -raportin, joka on alle kolme (3) kuukautta vanha sen esittämispäivästä lukien, tai vain, jos tietoja ei ole Suomen Asiakastieto Oy:n rekisterissä, tilinpäätöstiedot kolmelta (3) viime vuodelta tai muun vastaavan selvityksen. Tarjoaja ilmoittaa ESPD-lomakkeella tarjoajan luottoluokituksen tai muun vastaavan tiedon. Liikevaihtoa koskeva vaatimus

Tarjoajan liikevaihdon on tullut olla viimeisimpien kolmen (3) vahvistetun tilinpäätöksen perusteella keskimäärin vähintään 1 milj. EUR. Tarjoaja ilmoittaa ESPD-lomakkeella viimeisempien kolmen (3) vahvistetun tilinpäätöksen keskimääräisen liikevaihdon.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
III.1.4)Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle
Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tarjoajien tulee ennen tarjouksen jättämistä osallistua kohteen esittelykierrokselle. Kohteeseen tutustuminen järjestetään 9.1.2019 klo 12:30-15:00. Kohdenäyttöihin tulee ilmoittautua ennakkoon. Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 7.1.2019 klo 16:00 mennessä osoitteeseen mira.lehto@portofhelsinki.fi Kohdenäytöissä ei vastata tarjoajien lisäkysymyksiin, vaan lisäkysymykset tulee toimittaa tarjouspalvelun kautta kohdan 8 Tarjouspalvelun tiedot mukaisesti.

III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.1.6)Vaaditut takuut ja vakuudet:

Tarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka kattaa hankinnan kohteena olevat palvelut ja joka on arvoltaan vähintään 1 milj. EUR. Tarjoaja ilmoittaa ESPD-lomakkeella tarjoajan toiminnan vastuuvakuutuksen suuruuden. Tarjoaja toimittaa pyydettäessä todistuksen vakuutuksen ottamisesta.

III.1.7)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
III.1.8)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 31/01/2019
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 31/01/2019
Paikallinen aika: 12:30
Paikka:

Helsinki

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
21/12/2018