TED-sivustolla otetaan tänään 2.11.2022 käyttöön sähköiset lomakkeet (eForms). Hakutoimintoon on tehty muutoksia. Muokkaa siis valmiiksi tallentamiasi erikoishakuja. Tutustu muutoksiin sivuston Ajankohtaista-osiossa ja uudistetuilla ohjesivuilla

Tavarat - 572120-2018

26/12/2018    S248

Espanja-Alicante: Sähkövoiman ja kaasun toimittaminen

2018/S 248-572120

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: V-03965324
Postiosoite: Avenida de Europa, 4
Postitoimipaikka: Alicante
NUTS-koodi: ES521 Alicante/Alacant
Postinumero: 03008
Maa: Espanja
Sähköpostiosoite: procurement@euipo.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/public-procurement
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Sähkövoiman ja kaasun toimittaminen

Viitenumero: AO/012/18
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
09000000 Öljytuotteet, polttoaineet, sähkö ja muut energian lähteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön tavoitteena on sopimuksen tekeminen sähkövoiman ja kaasun toimittamisesta viraston päätoimipaikan AA1-, AA2- ja AA3-rakennuksissa sijaitseviin käyttöpisteisiin unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25.10.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) n:o 966/2012 säädetyn julkisen hankintamenettelyn mukaisesti.

Pienjännitesähkön hintasääntely on kumottu valtion virallisessa lehdessä 4.4.2009 julkaistulla asetuksella (astunut voimaan 1.7.2009), ja on tarkoituksenmukaista etsiä tarjouksia vapautetuilta energiamarkkinoilta, joilla hinnat ovat kilpailukykyisempiä.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 4 700 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Sähkövoiman toimittaminen viraston päätoimipaikan rakennuksiin

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
09310000 Sähkö
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante/Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on yksinomaan korkeajännitteisen sähköenergian toimittaminen sähkön myyjän välityksellä, sillä virastolla on suorat sopimukset liittymisestä sähköverkkoihin sähkön siirrosta vastaavan sähköverkkoyhtiön kanssa. Virasto maksaa tosiasialliset jakelukustannukset suoraan sähköverkkoyhtiölle, joten valittu sähkön myyjä veloittaa virastolta vain sovitut kustannukset siten kuin tästä hankintamenettelystä seuraa.

Kaikki sähkömittarit, joilla mitataan toimitettavaa sähköä, ovat kiinteistön haltijan omistuksessa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Kaasun toimittaminen viraston päätoimipaikan rakennuksiin

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
09123000 Maakaasu
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: ES521 Alicante/Alacant
Pääasiallinen suorituspaikka:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, ESPANJA.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Sopimuksen kohteena on yksinomaan maakaasun toimittaminen.

Tällä hetkellä AA2-rakennuksen kaasunmittauslaitteistot ovat viraston omistuksessa ja AA1-rakennuksen vastaavat laitteistot ovat vuokralla:

— AA1: mittauslaitteistot ovat vuokralla ja etämittauslaitteet ovat viraston omistuksessa,

— AA2: mittauslaitteistot ovat viraston omistuksessa, ja etämittaus ei ole käytössä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 120-272187
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1120180047
Osa nro: 1
Nimi:

Sähkövoiman toimittaminen viraston päätoimipaikan rakennuksiin

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
03/12/2018
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Iberdrola Cientes, S. A. U.
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: A-95758389
Postiosoite: C/ Tomás Redondo, 1
Postitoimipaikka: Madrid
NUTS-koodi: ES300 Madrid
Postinumero: 28033
Maa: Espanja
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 2 700 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro: 1120180050
Osa nro: 2
Nimi:

Kaasun toimittaminen viraston päätoimipaikan rakennuksiin

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
18/12/2018
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 1
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 1
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Gas Natural Comercializadora, S. A.
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: A-61797536
Postiosoite: Avenida San Luis, 77
Postitoimipaikka: Madrid
NUTS-koodi: ES300 Madrid
Postinumero: 28033
Maa: Espanja
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 100 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburgo
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Postitoimipaikka: Estrasburgo
Postinumero: 67001
Maa: Ranska
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
19/12/2018