Palvelut - 572803-2019

03/12/2019    S233    Palvelut - Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus - Käyttöoikeussopimuksen tekomenettely 

Suomi-Turku: Joukkoliikennepalvelut maanteitse

2019/S 233-572803

Käyttöoikeussopimusta koskeva jälki-ilmoitus

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:

Direktiivi 2014/23/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Varsinais-Suomen ELY-keskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2296962-1
Postiosoite: PL 636
Postitoimipaikka: Turku
NUTS-koodi: FI1C1
Postinumero: 20101
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Markus Kivelä
Sähköpostiosoite: markus.kivela@ely-keskus.fi
Puhelin: +358 503963107

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi

I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/5, Varsinais-Suomen ELY, Pori–Olkiluoto

Viitenumero: VARELY/3836/2019
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60112000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen mukaiset joukkoliikennepalvelut Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tomivalta-alueella.

Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja liikennepalvelulain (320/2017) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittimäisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Käyttöoikeuden sisältö on määritelty liitteenä olevassa asiakirjassa Reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen yleiset ehdot.

Tämän hankinnan sisältämälle liikenteelle myönnetään palvelusopimusasetuksen mukainen yksinoikeus erillisellä hallinnollisella päätöksellä vastineena julkisen palvelun velvoitteiden hoitamisesta. Yksinoikeus myönnetään huomioiden olemassa oleva joukkoliikenne yhteysvälin osalla. Lippu- ja maksujärjestelmävaatimukset sekä liikennepalvelulain edellyttämät yhteentoimivuusvaatimukset (320/2017, III osa 2 luku 3 §) on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 904 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä käyttöoikeussopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 734 427.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI196
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Joukkoliikennepalvelut yhteysvälillä Pori–Olkiluoto

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Käyttöoikeussopimus tehdään jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla:
  • Peruste: Vähimmäisvaatimukset
  • Peruste: Halvin hinta
II.2.7)Käyttöoikeussopimuksen kesto
Alkamispäivä: 19/11/2019
päättymispäivä: 31/12/2022
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Sopimus sisältää 1+1 optiovuodet. Hankintalain mukaisesti sopimuksen arvioitu arvo lasketaan suurimman kuviteltavissa olevan sopimusarvon mukaisesti (sisältäen optiot). Kuitenkin, jos sopimus on pidempi kuin 4 vuotta, lasketaan sopimuksen ennakoitu arvo maksimissaan 4 vuoden ajalta.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn muoto
Sopimuksentekomenettely, johon liittyy ennakkoon julkaistu käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
IV.1.11)Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 177-432370

V kohta: Käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:

Reittipohjaiset joukkoliikennepalvelut 2019/5, Varsinais-Suomen ELY, Pori–Olkiluoto

Käyttöoikeussopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Käyttöoikeussopimuksen tekeminen
V.2.1)Käyttöoikeussopimuksen tekopäätöksen päivämäärä:
19/11/2019
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Käyttöoikeussopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Käyttöoikeussopimuksen saajan nimi ja osoite
Virallinen nimi: Satakunnan Liikenne Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0137182-3
Postiosoite: Puinnintie 8
Postitoimipaikka: Pori
NUTS-koodi: FI196
Postinumero: 28360
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: petteri.hurskainen@kabus.fi
Puhelin: +358 108206200

Internetosoite: http://www.satakunnanliikenne.fi

Käyttöoikeussopimuksen saaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tietoa käyttöoikeussopimuksen arvosta ja keskeisistä rahoitusehdoista (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan/käyttöoikeussopimuksen alustava arvioitu kokonaisarvo: 904 000.00 EUR
Käyttöoikeussopimuksen/osan kokonaisarvo: 734 427.00 EUR
Muut käyttöoikeussopimuksen arvon kannalta merkitykselliset tiedot direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti:

Sopimus sisältää 1+1 optiovuodet. Hankintalain mukaisesti sopimuksen arvioitu arvo lasketaan suurimman kuviteltavissa olevan sopimusarvon mukaisesti (sisältäen optiot). Kuitenkin, jos sopimus on pidempi kuin 4 vuotta, lasketaan sopimuksen ennakoitu arvo maksimissaan 4 vuoden ajalta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Kysymyksessä on liikennepalvelulain (320/2017) mukainen yksivaiheinen avoin tarjousmenettely.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
02/12/2019