Byggentreprenader - 574113-2020

30/11/2020    S233

Sverige-Malmö: Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar

2020/S 233-574113

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nordion Energi AB
Nationellt registreringsnummer: 556976-3765
Postadress: Box 362
Ort: Malmö
Nuts-kod: SE2 SÖDRA SVERIGE
Postnummer: 201 23
Land: Sverige
Kontaktperson: Kristina Nikkonen
E-post: kristina.nikkonen@nordionenergi.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.nordionenergi.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afojbxywdn&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Bolag inom försörjningssektor
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

RFI Entreprenadarbeten i samband med gasledningsbyggnation Stidsvig och Åsljunga

Referensnummer: 20258
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45231000 Bygg- och anläggningsarbeten för rör-, kommunikations- och kraftledningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Denna RFI avser en utförandeentreprenad för ledningsbyggnation mellan Gelita i Stidsvig och Continental Bakery i Örkelljunga och Åsljunga.

Material till gas- och rörledning med tillhörande komponenter tillhandahålls av Köparen.

Syftet med RFI är att samla in feedback från marknaden samt ta emot entreprenörers budgeterade pris för en sådan entreprenad.

I samband med att RFI är genomförd och inkomna svar är analyserade kommer en upphandling med största sannolikhet att annonseras.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45112000 Grävning och schaktning
45231200 Anläggningsarbete för olje- och gasledningar
45231220 Konstruktionsarbeten för gasledningar
45231223 Arbeten avseende gasförsörjning
45233200 Diverse ytbehandling
45262680 Svetsning
45500000 Uthyrning av maskiner och utrustning för bygg- och anläggningsarbete samt väg- och vattenbyggnad, med maskinskötare
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE2 SÖDRA SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Denna RFI avser en utförandeentreprenad för ledningsbyggnation mellan Gelita i Stidsvig och Continental Bakery i Örkelljunga och Åsljunga.

Material till gas- och rörledning med tillhörande komponenter tillhandahålls av Köparen.

Syftet med RFI är att samla in feedback från marknaden samt ta emot entreprenörers budgeterade pris för en sådan entreprenad.

I samband med att RFI är genomförd och inkomna svar är analyserade kommer en upphandling med största sannolikhet att annonseras.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
25/11/2020

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/11/2020