Строителство - 588505-2021

TIЗаглавиеФpaнция-Страсбург: Поддръжка и работи по модернизиране на подемните механизми на сградите в Европейския парламент в Страсбург
NDНомер на публикацията на обявлението588505-2021
PDДата на публикуване19/11/2021
OJНомер на броя на ОВ S225
TWГрад/населено място на купувачаСТРАСБУРГ
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейски парламент
OLЕзик на произходFR
CYДържава на купувачаFR
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейски парламент
DSДокумент изпратен12/11/2021
DTКраен срок за подаване19/01/2022
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45310000 - Строителни и монтажни работи на електрически инсталации
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)FRF11
IAИнтернет адрес (URL)www.europarl.europa.eu
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048