Доставки - 594547-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Принадлежности за офиса
NDНомер на публикацията на обявлението594547-2019
PDДата на публикуване16/12/2019
OJНомер на броя на ОВ S242
TWГрад/населено място на купувачаСОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаНационална агенция за приходите (131063188)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен11/12/2019
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)30192000 - Принадлежности за офиса
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG321
BG331
BG341
BG411
BG412
BG421
IAИнтернет адрес (URL)http://www.nap.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС