Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Услуги - 597768-2019

TIЗаглавиеБългария-Костинброд: Строителен надзор по време на строителството
NDНомер на публикацията на обявлението597768-2019
PDДата на публикуване17/12/2019
OJНомер на броя на ОВ S243
TWГрад/населено място на купувачаКОСТИНБРОД
AUОфициално наименование на купувачаОбщина Костинброд (000776363)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач3 - Регионален или местен орган
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен12/12/2019
DTКраен срок за подаване16/01/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)71521000 - Строителен надзор по време на строителството
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG412
IAИнтернет адрес (URL)http://www.kostinbrod.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС