Pakalpojumi - 599058-2019

18/12/2019    S244

Beļģija-Brisele: Ar trokšņu mazināšanu saistīto pasākumu labvēlīgās ietekmes uz veselību izvērtēšana

2019/S 244-599058

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Komisija, DG Environment, ENV.A.5 – Finance
Pasta adrese: BU 9, 01/005
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pasta indekss: 1049
Valsts: Beļģija
E-pasts: env-tenders@ec.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.2)Informācija par kopējo iepirkumu
Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Ar trokšņu mazināšanu saistīto pasākumu labvēlīgās ietekmes uz veselību izvērtēšana

Atsauces numurs: ENV/2019/OP/0005
II.1.2)Galvenās CPV kods
90700000 Vides pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Šajā pētījumā tiks izskatīti iespējamie pasākumi, kuri varētu veicināt turpmāku trokšņa mazināšanu un radīt labvēlīgu ietekmi uz ES iedzīvotāju veselību. Tajā tiks izklāstīta iespējamā ES trokšņa politikas turpmākā attīstība, veicot šādas darbības:

a) nosakot pasākumus, ar kuriem varētu sekmīgāk panākt trokšņa mazināšanu;

b) izveidojot novērtējumu par nesenām komisijas darbībām, lai uzsāktu saziņu ar ieinteresētajām personām par iespējamiem trokšņa mazināšanas pasākumiem turpmāk un, ja nepieciešams, ierosinātu grozījumus pastāvošajos tiesību aktos, kas saistīti ar transporta radīto troksni. Trokšņa jomas ekspertu grupa ir sniegusi ieskatu par trokšņa mazināšanas pasākumu iespējām, kuras cita starpā tiks novērtētas šajā pētījumā kopā ar rīcības plāniem, ko jau ir izstrādājušas dalībvalstis vietējā un valsts līmenī.

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 979 200.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
90700000 Vides pakalpojumi
90742000 Ar skaņas piesārņojumu saistīti pakalpojumi
90742100 Skaņas kontroles pakalpojumi
90742300 Skaņas piesārņojuma monitoringa pakalpojumi
90742400 Skaņas piesārņojuma konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: 00 Not specified
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

ārpus iestādes

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Piedāvātās metodikas kvalitāte / Svērums: 60
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Darba organizācija un resursu sadale / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: Kvalitātes kontroles pasākumi / Svērums: 20
Cena - Svērums: 50/50
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

07 02 03 (Life Op.) Atbalsts efektīvākai vides pārvaldībai un informācijai visos līmeņos

II.2.14)Papildu informācija

.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2019/S 172-418772
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 07.0203/2019/ETU/815591/ENV.A.3
Nosaukums:

Ar trokšņu mazināšanu saistīto pasākumu labvēlīgās ietekmes uz veselību izvērtēšana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
29/11/2019
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: VVA Brussels sprl
Pasta adrese: Avenue des Arts 11
Pilsēta: Brussels
NUTS kods: BE BELGIQUE-BELGIË
Pasta indekss: 1210
Valsts: Beļģija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Netherlands Organisation for applied scientific research
Pasta adrese: Anna van Buerenplein 1
Pilsēta: Den Haag
NUTS kods: NL NEDERLAND
Pasta indekss: 2595 DA
Valsts: Nīderlande
Darbuzņēmējs ir MVU: nē
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 1 000 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 979 200.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem
Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi
Līguma vērtība vai proporcionālā daļa, par kuru var tikt slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešām personām
Proporcija: 20 %
Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:

3 % + 9 % + 8 % = 20 %

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:

Saskaņā ar Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, kas piemērojami Savienības vispārējam budžetam, 11. panta 1. punkta e) apakšpunktu līgumslēdzēja iestāde, neatkarīgi no līguma paredzamās vērtības, var izmantot sarunu procedūru bez iepriekšējas paziņojuma par paredzamo publisko iepirkumu publicēšanas jauniem pakalpojumiem vai būvdarbiem, kas ir tādu līdzīgu pakalpojumu vai būvdarbu atkārtošanās, kurus tā pati līgumslēdzēja iestāde bija uzticējusi uzņēmējam sākotnējā līgumā, ar nosacījumu, ka šie pakalpojumi vai būvdarbi atbilst pamatprojektam, attiecībā uz kuru tika piešķirts sākotnējais līgums pēc līguma paziņojuma publicēšanas atbilstīgi 11.4. punktā minētajiem nosacījumiem.

VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
Tālrunis: +352 4303-1
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā – dokumentā par uzaicinājumu uz konkursu.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/12/2019