Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Строителство - 600567-2020

TIЗаглавиеБългария-гр. София: Строителни и монтажни работи на релсови пътища
NDНомер на публикацията на обявлението600567-2020
PDДата на публикуване14/12/2020
OJНомер на броя на ОВ S243
TWГрад/населено място на купувачаГР. СОФИЯ
AUОфициално наименование на купувачаНационална компания „Железопътна инфраструктура“ ДП (130823243)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен09/12/2020
DTКраен срок за подаване18/02/2021
NCВид поръчка1 - Строителство
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението3 - Обявление за поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)45234100 - Строителни и монтажни работи на релсови пътища
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)BG323
IAИнтернет адрес (URL)https://www.rail-infra.bg
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС