Услуги - 601797-2019

TIЗаглавиеИтaлия-Испра: Концесия за кетъринг услуги (напитки и закуски) с вендинг автомат в Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Испра (VA), Италия
NDНомер на публикацията на обявлението601797-2019
PDДата на публикуване19/12/2019
OJНомер на броя на ОВ S245
TWГрад/населено място на купувачаИСПРА
AUОфициално наименование на купувачаЕвропейска комисия
OLЕзик на произходFR
CYДържава на купувачаIT
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСЕвропейска комисия
DSДокумент изпратен12/12/2019
DTКраен срок за подаване17/02/2020
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедураE - Процедура за възлагане на концесия
TDВид на обявлениетоH - Концесия за услуги
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане8 - Друго
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)15894500 - Продукти за автомати за продажба на храна
42968000 - Автомати за дистрибуция на артикули
42968100 - Автомати за напитки
42933300 - Автоматични машини за продажба на стоки
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)IT
IAИнтернет адрес (URL)http://ec.europa.eu
DIПравно основаниеДиректива за договорите за концесия Директива 2014/23/ЕС