Varor - 604227-2021

26/11/2021    S230

Sverige-Kristianstad: Belysningsarmatur och elektriska lampor

2021/S 230-604227

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kristianstads kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0951
Postadress: Kristianstads kommun Västra storgatan 12
Ort: Kristianstad
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 291 32
Land: Sverige
Kontaktperson: Lovisa Melander
E-post: lovisa.melander@kristianstad.se
Telefon: +46 44132903
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.kristianstad.se/sv/Kristianstads-kommun/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Material till gatubelysning, Härlövsängaleden

Referensnummer: TN 2021/1385
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
31500000 Belysningsarmatur och elektriska lampor
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen innefattar material till gatubelysning på Härlövsängaleden i Kristianstad kommun.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 1 700 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
31500000 Belysningsarmatur och elektriska lampor
31518100 Strålkastarbelysning
31520000 Lampor och belysningsarmatur
31527200 Utomhusbelysning
31527260 Belysningssystem
31532000 Delar till lampor och belysningsarmatur
34928500 Gatubelysning
34928510 Stolpar för gatubelysning
44111000 Byggnadsmaterial
44144000 Stolpar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Skåne län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen innefattar material till gatubelysning på Härlövsängaleden i Kristianstad kommun.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 166-433209
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Material till gatubelysning, Härlövsängaleden

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
22/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 4
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: ZeroWatt Group AB
Nationellt registreringsnummer: 556587-3881
Postadress: Svardvagen 21
Ort: Danderyd
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 18233
Land: Sverige
E-post: leif.larsson@zerowatt.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 1 700 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 1 595 916.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö och migrationsdomstol
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 21135
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
23/11/2021