Pakalpojumi - 606249-2021

26/11/2021    S230

Latvija-Rīga: Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi

2021/S 230-606249

Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Iepirkuma procedūras rezultāti

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra
Valsts reģistrācijas numurs: 90000812928
Pasta adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV - 1919
Pilsēta: Rīga
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: LV-1919
Valsts: Latvija
Kontaktpersona: Agnese Priedīte
E-pasts: agnese.priedite@cfla.gov.lv
Tālrunis: +371 26015887
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: http://www.cfla.gov.lv
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/283
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
I.5)Galvenā darbības joma
Ekonomika un finanses

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas papildināšana un uzturēšana

Atsauces numurs: CFLA 2021/14-PAK
II.1.2)Galvenās CPV kods
72267000 Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas papildināšana un uzturēšana

II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: nē
II.1.7)Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)
Vērtība bez PVN: 2 000 000.00 EUR
II.2)Apraksts
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
72267000 Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi
72262000 Programmatūras izstrādes pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: LV00 Latvija
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

Smilšu ielā 1, Rīgā, LV-1919

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas papildināšana un uzturēšana

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: P1. KPVIS esošās situācijas apraksts. / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: P2. Pretendenta izpratne par Tehniskās specifikācijas 15.4. punkta P4.8 un P4.9 apakšpunktā definētajām prasībām / Svērums: 20
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: P3. Tehniskā piedāvājuma aprakstītie risinājumi 15.4. punkta P4.8 un P4.9 apakšpunktā definētajām prasībām. / Svērums: 30
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: P4. Sistēmas arhitektūras shematiskais modelis, sistēmas izveides apraksts, tās funkcionālie elementi un prasības, prasību izpilde. / Svērums: 15
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: P5. Prototipi lietotāju grafiskajai saskarnei (lietotāja saskarnes logi). / Svērums: 10
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: P6. Vēlamo funkcionālo prasību realizācija. / Svērums: 5
Kvalitātes kritērijs - Nosaukums: P7. Tehniskā piedāvājuma aprakstītie risinājumi 15.6.punkta P6.6. un P6.7. apakšpunktu definētajām prasībām. / Svērums: 30
Cena - Svērums: 50
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: jā
Projekta numurs vai atsauce:

Projekta Nr. 10.1.3.0/18/TP/015 “Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai, uzraudzībai un e-Kohēzijas pilnveidei Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā”

II.2.14)Papildu informācija

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: jā
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.1)Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru
Paziņojuma numurs ES OV: 2021/S 186-483561
IV.2.8)Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu
IV.2.9)Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs: 1
Nosaukums:

Centrālās finanšu un līgumu aģentūras Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmas papildināšana un uzturēšana

Līgums/daļa ir piešķirts(-a): jā
V.2)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
V.2.1)Līguma noslēgšanas datums:
17/11/2021
V.2.2)Informācija par piedāvājumiem
Saņemto piedāvājumu skaits: 1
Saņemto MVU piedāvājumu skaits: 1
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm: 0
To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES: 0
Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits: 1
Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai: nē
V.2.3)Darbuzņēmēja nosaukums un adrese
Pilns nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "iSoft Solutions"
Valsts reģistrācijas numurs: 40003822312
Pasta adrese: Ādažu nov., Carnikavas pag., Carnikava, Dārznieku iela 10
Pilsēta: Ādažu novads
NUTS kods: LV00 Latvija
Pasta indekss: 2163
Valsts: Latvija
Darbuzņēmējs ir MVU: jā
V.2.4)Informācija par līguma/daļas vērtību (bez PVN)
Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība: 2 000 000.00 EUR
Līguma/daļas kopējā vērtība: 2 000 000.00 EUR
V.2.5)Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.4.4)Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru
Pilns nosaukums: Iepirkumu uzraudzības birojs
Pasta adrese: Eksporta iela 6
Pilsēta: Rīga
Pasta indekss: LV-1010
Valsts: Latvija
E-pasts: pasts@iub.gov.lv
Tālrunis: +371 67326719
Fakss: +371 67326720
Interneta adrese: http://www.iub.gov.lv
VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
23/11/2021