Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Varor - 606481-2020

16/12/2020    S245

Sverige-Uppsala: Diverse livsmedel

2020/S 245-606481

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Uppsala
Nationellt registreringsnummer: 232100-0024
Postadress: Box 602
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 751 25
Land: Sverige
Kontaktperson: Åsa Bäckström
E-post: upphandling@regionuppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionuppsala.se/upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoombmcbf&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afoombmcbf&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Patientkost, Livsmedel, Restaurang, Café och Catering vid Lasarettet i Enköping, Patientkost och livsmedel vid Tierps vårdcentrum

Referensnummer: UPPH2020-00357
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
15800000 Diverse livsmedel
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar patientkost, livsmedel, restaurang, café, kiosk och catering vid Lasarettet i Enköping. Patientkost och livsmedel till verksamheter vid Tierps vårdcentrum.

Patientkost och livsmedel upphandlas som ramavtal.

Drift av restaurang, café, kiosk och catering avtalas som tjänstekoncession.

Idag finns ett avtal med Compass Group FS Sweden AB för Enköpings Lasarett som löper ut 2021-01-15. Värdet beräknas uppgå till ca 5,5 mkr per år, samt med Sodexo AB för leveranser av patientkost till Tierps vårdcentrum som löper ut 2021-01-30. Värdet beräknas uppgå till ca 1 mkr per år.

Leveranserna ska ske successivt efter avrop under avtalsperioden. Region Uppsala har för avsikt att teckna avtal med en till två leverantör för leveransen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 2
Högsta antal delkontrakt som kan tilldelas en anbudsgivare: 2
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Patientkost, Livsmedel, Restaurang, Café och Catering vid Lasarettet i Enköping,

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55300000 Restaurang- och serveringstjänster
55330000 Kafeteriaverksamhet
55500000 Matsalstjänster och catering
55520000 Catering
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Enköping

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar patientkost, livsmedel, restaurang, café, kiosk och catering vid Lasarettet i Enköping.

Patientkost och livsmedel upphandlas som ramavtal.

Drift av restaurang, café, kiosk och catering avtalas som tjänstekoncession.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 500 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1 år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Patientkost och livsmedel till verksamheter vid Tierps vårdcentrum.

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
55521200 Måltidsleveranser
60100000 Vägtransporter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tierp

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Patientkost och livsmedel till verksamheter vid Tierps vårdcentrum.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1+1år

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: ja
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 25/01/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 11/10/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 26/01/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Uppsala
Ort: Uppsala
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/12/2020