Byggentreprenader - 607609-2021

29/11/2021    S231

Sverige-Nacka: Byggnation av sporthall

2021/S 231-607609

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Nacka kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0167
Postadress: Nacka kommun Granitvägen 15
Ort: Nacka
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 131 81
Land: Sverige
Kontaktperson: Camilla Blomdahl
E-post: camilla.blomdahl@nacka.se
Telefon: +46 87189184
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.nacka.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Totalentreprenör för uppförande av multihall Fisksätra i samverkan

Referensnummer: KFKS 2021/419
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45212225 Byggnation av sporthall
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Fisksätra sporthall ska byggas om och byggas till med bland annat utrymme för basket, gruppträningsrum, motionssalar, fritidsgård och ny friidrottsdel. Projektet omfattar en fullt färdig anläggning vilket även inkluderar utvändiga arbeten. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad i samverkan.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 134 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45212225 Byggnation av sporthall
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Fisksätra sporthall ska byggas om och byggas till med bland annat utrymme för basket, gruppträningsrum, motionssalar, fritidsgård och ny friidrottsdel. Projektet omfattar en fullt färdig anläggning vilket även inkluderar utvändiga arbeten. Entreprenaden utförs som en totalentreprenad i samverkan.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 122-322384
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Totalentreprenör för uppförande av multihall Fisksätra i samverkan

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
14/09/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 8
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: IN3PRENÖR Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556241-2964
Postadress: Box 3099
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 16903
Land: Sverige
E-post: anders.bysell@in3ab.se
Internetadress: www.in3prenor.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 134 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 134 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/11/2021