Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Byggentreprenader - 608371-2019

23/12/2019    S247    Byggentreprenader - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Sverige-Huddinge: Plåtslageri och uppförande av stuprännor

2019/S 247-608371

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Byggentreprenader

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 237-580565)

Rättslig grund:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Huddinge Samhällsfastigheter AB
Nationellt registreringsnummer: 556536-9666
Ort: Huddinge
Nuts-kod: SE110
Postnummer: 141 85
Land: Sverige
Kontaktperson: Otto Honauer
E-post: Otto.Honauer@frankgruppen.se

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.husf.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tomtbergaskolan: Plåt AB 04

Referensnummer: HS/2019:201
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45261300
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Utvändiga plåtarbeten på nya och befintliga tak och fasader vid om- och tillbyggnad av Tomtbergaskolan i Huddinge kommun.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/12/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 237-580565

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 13/01/2020
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 03/02/2020
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.6)
Plats där texten ska ändras: Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud, Anbud ska vara giltigt till
I stället för:
Datum: 13/04/2020
Ska det stå:
Datum: 03/05/2020
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 14/01/2020
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 04/02/2020
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: