Varor - 610388-2021

30/11/2021    S232

Sverige-Uppsala: Jord

2021/S 232-610388

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Uppsala kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-3005
Postadress: Kommunledningskontoret, Gemensam service, avdelningen för upphandling
Ort: Uppsala
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
Postnummer: 753 75
Land: Sverige
Kontaktperson: Ahmad Al-Shawi
E-post: ahmad.al-shawi@uppsala.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.uppsala.se/foretag-och-arbete/leverantor-och-utforare/upphandling/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afvyunuthx&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Matjord och torvprodukter

Referensnummer: KSN-2021-02594
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
14212400 Jord
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar leveranser av matjord och torvprodukter. Upphandlingen omfattar även upphämtning av specifikt utvalda jord i enlighet med beställarens behov. Avrop av matjord och torvprodukter kommer att ske succesivt under avtalstiden

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 5 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09112200 Torv
14212410 Matjord
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE121 Uppsala län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser inköp och leveranser av matjord och torvprodukter. Upphämtning av vissa specifika jord inkluderas i upphandlingen.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
05/01/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/11/2021