Tjänster - 611720-2021

30/11/2021    S232

Sverige-Luleå: Reparation och underhåll

2021/S 232-611720

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Lulebo AB
Nationellt registreringsnummer: 556007-0541
Postadress: Lulebo Köpmangatan 27
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 972 33
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Åman
E-post: johan.aman@lulebo.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.lulea.se/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: kommunalägt bostadsbolag
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Annan verksamhet: uthyrning av lägenheter och lokaler

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för underhålls- och reparationsar-beten: Fuktsanering, uttorkning, fuktmätningar samt fuktutredningar – Lulebo 2021

Referensnummer: 202108
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
50000000 Reparation och underhåll
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

arbeterna kan omfatta:

omfattningsmätning (fukt) inkl upprättande av protokoll

uttorkning

fuktutredningar

fuktsanering m.m.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 6 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
50000000 Reparation och underhåll
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Norrbottens län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

arbeterna kan omfatta:

omfattningsmätning (fukt) inkl upprättande av protokoll

uttorkning

fuktutredningar

fuktsanering m.m.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 171-445894
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för underhålls- och reparationsar-beten: Fuktsanering, uttorkning, fuktmätningar samt fuktutredningar – Lulebo 2021

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Ocab Norrbotten AB
Nationellt registreringsnummer: 556576-1185
Postadress: Gårdsvägen 15 A
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 973 47
Land: Sverige
E-post: andreas.kristoffersson@ocab.se
Internetadress: www.ocab.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 10 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för underhålls- och reparationsar-beten: Fuktsanering, uttorkning, fuktmätningar samt fuktutredningar – Lulebo 2021

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
24/11/2021
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Polygon Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556034-6164
Postadress: Hemvärnsgatan 15, 8tr
Ort: SOLNA
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 17154
Land: Sverige
E-post: thomas.wahlberg@polygongroup.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 6 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 5 900 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Postadress: Skeppsbrogatan 43
Ort: Luleå
Postnummer: 97231
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenilulea@dom.se
Telefon: +46 920295490
Fax: +46 920220459
Internetadress: www.forvaltningsrattenilulea.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/11/2021