Tjänster - 615155-2021

02/12/2021    S234

Frankrike-Paris La Défense: Mystery shopping-verksamheter inom finansiella tjänster

2021/S 234-615155

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Tjänster

Rättslig grund:
Förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska bankmyndigheten (EBA)
Nationellt registreringsnummer: 847817798 00014
Postadress: Tour Europlaza, 20 av. André Prothin, CS 30154
Ort: Paris La Défense Cedex
Nuts-kod: FR105 Hauts-de-Seine
Postnummer: 92927
Land: Frankrike
E-post: tenders@eba.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://eba.europa.eu
Upphandlarprofil: https://eba.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Ekonomi och finans

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Mystery shopping-verksamheter inom finansiella tjänster

Referensnummer: EBA/2022/11/CCPC/OP
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79312000 Marknadstestning
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Den upphandlande myndigheten (EBA) önskar teckna ett ramavtal för Mystery shopping-verksamheter inom finansiella tjänster, inbegripet följande:

– Mystery shopping-tjänster.

– Rådgivnings-, benchmarking- och projektledningstjänster.

– Utbildningskurser.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 1 600 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79311000 Undersökningar
79310000 Marknadsundersökningar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: FR105 Hauts-de-Seine
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Tjänsterna kommer att tillhandahållas från uppdragstagarens lokaler, på distans och med Mystery shopping-besök.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

EBA avser att upphandla Mystery shopping-tjänster inom finansiella tjänster från en leverantör av Mystery shopping.

Syftet med Mystery shopping är att samla in information för att kontrollera om finansinstituten har lämnat korrekt information till konsumenterna, om så har krävts. Syftet är även att kontrollera om råd har getts till konsumenter och att veta om den berörda personalen har tillräcklig utbildning, kunskap och kompetens för att uppnå en hög nivå av professionalism vid försäljning av produkter och tjänster till konsumenter.

EBA avser teckna ett ramavtal med ett högsta uppskattat värde, som kommer att fastställas i meddelandet om upphandling. EBA kan komma att begära olika typer av uppdrag inom ramen för ramavtalet. Tjänsterna kan även komma att erfordras med anknytning till projektledningstjänster, rapportering av preliminära resultat efter Mystery shopping-övning och utbildning av deltagande relevant personal före och efter det att Mystery shopping-aktiviteter har utförts.

Mystery shopping-verksamheten kommer att omfatta tillhandahållande av frågeformulär, scenarier för Mystery shoppare, preliminär analys av resultaten för att underlätta de relevanta handledarnas analys.

Mystery shopping-verksamheten förväntas utföras på plats i finansinstitutens lokaler eller externt via teletjänstcentral eller onlinekanaler i alla grupper eller en viss undergrupp av Europeiska unionens medlemsstater och kommer huvudsakligen att beröra stadiet före ingående av avtal.

Mer information kommer att finnas tillgänglig i ett senare skede av upphandlingsförfarandet genom publiceringen av meddelandet om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning.

II.2.14)Kompletterande upplysningar

I detta skede uppmanar EBA berörda ekonomiska aktörer att svara på en kort undersökning. Svar på undersökningen kommer att hjälpa EBA att analysera marknaden och utveckla anbudsinfordran. Du kan begära frågeformuläret via e-post till tenders@eba.europa.eu t o m den 15 december 2021.

II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
17/01/2022

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Begär frågeformuläret för att svara på undersökningen enligt beskrivningen i avsnitt II.2.14) ovan.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
25/11/2021