Urakat - 615251-2021

03/12/2021    S235

Suomi-Lahti: Rakennustyöt

2021/S 235-615251

Ennakkotietoilmoitus

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus

Rakennusurakat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Lahden kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0149669-3
Postiosoite: Aleksanterinkatu 24 A, PL 13
Postitoimipaikka: Lahti
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
Postinumero: 15140
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Lahden Tilakeskus projektipäällikkö Tomi Tenhunen
Sähköpostiosoite: tilakeskus@lahti.fi
Puhelin: +358 447161976
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.lahti.fi
I.3)Viestintä
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Markkinakartoitus: Lahden Kisapuiston pääkatsomon SR-hankkeen markkinavuoropuhelu

Viitenumero: D/2082/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
45000000 Rakennustyöt
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Kyseessä on kutsu markkinavuoropuheluun, ei ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö.

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido kumpaakaan osapuolta. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa markkinavuoropuhelun perusteella, eivätkä markkinavuoropuhelussa esitetyt kuvaukset tai määritykset sido tilaajaa.

Tällä ilmoituksella kutsutaan Lahden Kisapuiston jalkapallostadionin pääkatsomorakennushankkeen toteuttamisesta sekä suunnittelusta kiinnostuneita markkinavuoropuheluun, jonka tarkoituksena on selvittää markkinatoimijoiden näkemyksiä hankkeen kilpailutukseen vaikuttavista seikoista.

Lahden keskusta-alueella Kartanon kaupunginosassa sijaitseva Kisapuisto on perinteikäs ja monipuolinen liikuntapuisto, johon on keskittynyt useita harrastuksen ja huippu-urheilun suorituspaikkoja.

Lahden kaupungin tavoitteena on rakentaa selkeät ja toimivat tilat, joiden suunnittelussa otetaan huomioon alueen kaupunkikuvallinen merkitys ja kulttuuriperinne sekä vähähiilinen ja energiatehokas rakentaminen.

Markkinavuoropuhelussa toivotaan osallistujilta näkemyksiä erityisesti hankkeen kestävän kehityksen mukaiseen toteutukseen liittyen.

Hanke on tarkoitus toteuttaa SR-urakkana ja kilpailuttaa hyödyntäen kilpailullista neuvottelumenettelyä. Alustavan aikataulun mukaan hankintailmoitus ja alustava tarjouspyyntö pyritään julkaisemaan 1/2022. Neuvottelut tarjoajien kanssa käydään kevään ja kesän 2022 aikana. Hankintapäätös pyritään tekemään ja hankkeen sopimukset allekirjoittamaan syksyllä 2022. Alustavan aikataulun mukaisesti rakentamisvaihe alkaisi alkuvuodesta 2023 ja kohde olisi valmis keväällä 2024.

Lahden Tilakeskus pyytää hankkeen toteuttamisesta sekä suunnittelusta kiinnostuneita ilmoittamaan halukkuutensa osallistua markkinavuoropuheluun. Markkinavuoropuhelut käydään kahdenvälisinä Teams-tapaamisina viikolla 50. Ilmoittautumisen jälkeen ilmoittautuneille tarjotaan vapaana olevia 30 minuutin tapaamisaikoja.

Ilmoittautuminen 8.12.2021 klo 16 mennessä sähköpostiosoitteeseen: tilakeskus@lahti.fi

Sähköpostiviestin otsikko Ilmoittautuminen Kisapuiston pääkatsomon SR-hankkeen markkinavuoropuheluun

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys varsinaiseen kilpailutukseen osallistumiselle.

Liitteenä on markkinavuoropuhelumateriaali kysymyksineen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1C3 Päijät-Häme
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Kyseessä on kutsu markkinavuoropuheluun, ei ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö.

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei sido kumpaakaan osapuolta. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa markkinavuoropuhelun perusteella, eivätkä markkinavuoropuhelussa esitetyt kuvaukset tai määritykset sido tilaajaa.

Tällä ilmoituksella kutsutaan Lahden Kisapuiston jalkapallostadionin pääkatsomorakennushankkeen toteuttamisesta sekä suunnittelusta kiinnostuneita markkinavuoropuheluun, jonka tarkoituksena on selvittää markkinatoimijoiden näkemyksiä hankkeen kilpailutukseen vaikuttavista seikoista.

Lahden keskusta-alueella Kartanon kaupunginosassa sijaitseva Kisapuisto on perinteikäs ja monipuolinen liikuntapuisto, johon on keskittynyt useita harrastuksen ja huippu-urheilun suorituspaikkoja.

Lahden kaupungin tavoitteena on rakentaa selkeät ja toimivat tilat, joiden suunnittelussa otetaan huomioon alueen kaupunkikuvallinen merkitys ja kulttuuriperinne sekä vähähiilinen ja energiatehokas rakentaminen.

Markkinavuoropuhelussa toivotaan osallistujilta näkemyksiä erityisesti hankkeen kestävän kehityksen mukaiseen toteutukseen liittyen.

Hanke on tarkoitus toteuttaa SR-urakkana ja kilpailuttaa hyödyntäen kilpailullista neuvottelumenettelyä.

Alustavan aikataulun mukaan hankintailmoitus ja alustava tarjouspyyntö pyritään julkaisemaan 1/2022.

Neuvottelut tarjoajien kanssa käydään kevään ja kesän 2022 aikana. Hankintapäätös pyritään tekemään ja hankkeen sopimukset allekirjoittamaan syksyllä 2022. Alustavan aikataulun mukaisesti rakentamisvaihe alkaisi alkuvuodesta 2023 ja kohde olisi valmis keväällä 2024.

II.2.14)Lisätiedot

Lahden Tilakeskus pyytää hankkeen toteuttamisesta sekä suunnittelusta kiinnostuneita ilmoittamaan halukkuutensa osallistua markkinavuoropuheluun.

Markkinavuoropuhelut käydään kahdenvälisinä Teams-tapaamisina viikolla 50. Ilmoittautumisen jälkeen ilmoittautuneille tarjotaan vapaana olevia 30 minuutin tapaamisaikoja.

Ilmoittautuminen 8.12.2021 klo 16 mennessä sähköpostiosoitteeseen: tilakeskus@lahti.fi

Sähköpostiviestin otsikko Ilmoittautuminen Kisapuiston pääkatsomon SR hankkeen markkinavuoropuheluun

Markkinavuoropuheluun osallistuminen ei ole edellytys varsinaiseen kilpailutukseen osallistumiselle.

Liitteenä on markkinavuoropuhelumateriaali kysymyksineen.

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
31/01/2022

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Ilmoittautuminen markkinavuoropuheluun 8.12.2021 klo 16 mennessä sähköpostiosoitteeseen: tilakeskus@lahti.fi

Sähköpostiviestin otsikko "Ilmoittautuminen Kisapuiston pääkatsomon SR-hankkeen markkinavuoropuheluun"

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/61635/notice/87256

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
29/11/2021