Tjänster - 620334-2021

Visa förkortad version

03/12/2021    S235

Sverige-Stockholm: Reparation och underhåll av vapen och vapensystem

2021/S 235-620334

Meddelande om tilldelning av kontrakt på försvars- och säkerhetsområdet

Tjänster

Direktiv 2009/81/EG

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: FMV
Nationellt registreringsnummer: 202100-0340
Postadress: Huvudkontor Banérgatan 62
Ort: Stockholm
Postnummer: SE-115 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Ulrika Rehnström
E-post: Ulrika.Rehnstrom@fmv.se
Telefon: +46 732474021

Internetadress(er):

Upphandlande myndighet/enhet: https://www.fmv.se

Elektronisk tillgång till information: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=51969

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: https://www.kommersannons.se/fmv/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=51969

I.2)Typ av upphandlande myndighet
Statligt organ eller förbundsorgan
I.3)Huvudsaklig verksamhet
Försvar
I.4)Tilldelning på andra upphandlande myndigheters vägnar
Den upphandlande myndigheten handlar på andra upphandlande myndigheters vägnar: nej

Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1)Beskrivning
II.1.1)Benämning på upphandlingen
Ramavtal ARCHER reservdelar, UE och verktyg
II.1.2)Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande
Tjänster
Tjänstekategori: nr 1: Underhålls- och reparationstjänster
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande: Stockholm

NUTS-kod SE11 Stockholm

II.1.3)Information om ramavtal
II.1.4)Kort beskrivning av upphandlingen eller inköpet/inköpen:
Ramavtal mot BAE Systems Bofors AB. Ramavtalet avser reservdelar, UE och verktyg till ARCHER. Upphandlingen genomföras på uppdrag UH-system Archer.
II.1.5)Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer)

50840000 Reparation och underhåll av vapen och vapensystem, 50840000 Reparation och underhåll av vapen och vapensystem

II.2)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1)Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
Värde: 350000000.00 SEK
Exkl. moms

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling
IV.2)Tilldelningskriterier
IV.2.1)Tilldelningskriterier
Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
IV.2.2)Information om elektronisk auktion
En elektronisk auktion har använts: nej
IV.3)Administrativ information
IV.3.1)Den upphandlande myndighetens referensnummer för ärendet
IV.3.2)Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling
nej

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

V.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
15.11.2021
V.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
V.3)Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Officiellt namn: BAE Systems Bofors AB
Postadress: Dammbroplan
Ort: Karlskoga
Postnummer: SE-69180
Land: Sverige
E-post: johanna.soderek@baesystems.se

V.4)Upplysningar om kontraktets värde
Det slutliga totala värdet av kontraktet:
Värde: 350000000 SEK
Exkl. moms
V.5)Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet: nej

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
VI.2)Kompletterande information:
VI.3)Överprövningsförfaranden
VI.3.1)Behörigt organ vid överprövning
VI.3.2)Överprövning
VI.3.3)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.4)Datum då meddelandet sänts:
30.11.2021