Pakalpojumi - 622833-2020

23/12/2020    S250

Malta-Valletta: MedCOI kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumu un salīdzinošās juridiskās izpētes nodrošināšana

2020/S 250-622833

Paziņojums par līgumu

Pakalpojumi

Juridiskais pamats:
Regula (ES, Euratom) Nr. 2018/1046

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
Pasta adrese: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Pilsēta: Valletta
NUTS kods: MT0 MALTA
Pasta indekss: MRS 1917
Valsts: Malta
E-pasts: contracts@easo.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: https://www.easo.europa.eu
Pircēja profila adrese: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Saziņa
Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā : https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7409
Papildu informāciju var saņemt iepriekš minētajā adresē
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta elektroniski: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7409
Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta uz iepriekš minēto adresi
I.4)Līgumslēdzējas iestādes veids
Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija
I.5)Galvenā darbības joma
Cita darbība: Patvērums

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

MedCOI kvalitātes nodrošināšanas pakalpojumu un salīdzinošās juridiskās izpētes nodrošināšana

Atsauces numurs: EASO/2020/816
II.1.2)Galvenās CPV kods
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

1. daļa: MedCOI ārējās kvalitātes revīzijas/pārbaudes;

2. daļa: MedCOI apmierinātības aptaujas un vispārējais MEDCOI pakalpojumu kvalitātes pārskats;

3. daļa: MedCOI politikas izpēte/valsts prakse un judikatūras analīze.

II.1.5)Paredzamā kopējā vērtība
Vērtība bez PVN: 425 000.00 EUR
II.1.6)Informācija par daļām
Līgums ir sadalīts daļās: jā
Piedāvājumus var iesniegt par visām daļām
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

1. daļa: MedCOI ārējās kvalitātes revīzijas/pārbaudes

Daļas numurs: 1
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: MT MALTA
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

pakalpojumi tiks sniegti šādās vietās:

— darbuzņēmēja telpas,

— EASO telpas,

— jebkura cita vieta, kas uzskatāma par nepieciešamu tehniskajās specifikācijās paredzēto uzdevumu izpildei.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

1. daļa attiecas uz pārbaudes pētījumiem izcelsmes valstīs un pārbaudes ziņojumiem par diviem EASO MedCOI nozares ziņojumiem:

• atsevišķi medicīnas pieejamības pieprasījumi/atbildes – īsi medicīnas ziņojumi (visbiežāk 1–5 lappuses) par medicīnisko ārstēšanu un zāļu iespējām konkrētā valstī konkrētā atsevišķā gadījumā;

• atsevišķi piekļuves pieprasījumi/atbildes – īsi ziņojumi (visbiežāk 1–5 lappuses) galvenokārt par ekonomisko piekļuvi konkrētai ārstēšanai un zāļu iespējām konkrētā valstī, piemēram, zāļu cenas un ārstēšanas un aptvēruma iespējas konkrētai personai.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 200 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

2. daļa attiecas uz apmierinātības aptaujām un intervijām (un saistītajiem ziņojumiem ar rezultātiem) ar MedCOI lietotājiem un darbiniekiem, kā arī esošo iekšējo un ārējo kvalitātes pasākumu pārskatīšanu.

Daļas numurs: 2
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: MT MALTA
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

pakalpojumi tiks sniegti šādās vietās:

— darbuzņēmēja telpas,

— EASO telpas,

— jebkura cita vieta, kas uzskatāma par nepieciešamu tehniskajās specifikācijās paredzēto uzdevumu izpildei.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

2. daļa attiecas uz apmierinātības aptaujām un intervijām (un saistītajiem ziņojumiem ar rezultātiem) ar MedCOI lietotājiem un darbiniekiem, kā arī esošo iekšējo un ārējo kvalitātes pasākumu pārskatīšanu.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 95 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija
II.2)Apraksts
II.2.1)Nosaukums:

3. daļa: MedCOI politikas izpēte/valsts prakse un judikatūras analīze

Daļas numurs: 3
II.2.2)Papildu CPV kods(-i)
73000000 Pētniecības un izstrādes pakalpojumi un saistītie konsultāciju pakalpojumi
II.2.3)Izpildes vieta
NUTS kods: MT MALTA
Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:

pakalpojumi tiks sniegti šādās vietās:

— darbuzņēmēja telpas,

— EASO telpas,

— jebkura cita vieta, kas uzskatāma par nepieciešamu konkursa specifikācijās minēto uzdevumu izpildei.

II.2.4)Iepirkuma apraksts:

3. daļa attiecas uz pētniecību un ziņojumiem par valsts praksi un tiesu praksi / judikatūras tiesībām saistībā ar MedCOI.

II.2.5)Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji
Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos
II.2.6)Paredzamā vērtība
Vērtība bez PVN: 130 000.00 EUR
II.2.7)Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks
Ilgums mēnešos: 48
Līgumu var atjaunot: jā
Pārjaunojumu apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

II.2.10)Informācija par variantiem
Var iesniegt piedāvājumu variantus: nē
II.2.11)Informācija par iespējām
Iespējas: nē
II.2.13)Informācija par Eiropas Savienības fondiem
Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem: nē
II.2.14)Papildu informācija

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1)Dalības nosacījumi
III.1.1)Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros
Nosacījumu saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.1.2)Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.1.3)Tehniskās un profesionālās spējas
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
III.2)Ar līgumu saistītie nosacījumi
III.2.2)Līguma izpildes nosacījumi:

Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

IV iedaļa: Procedūra

IV.1)Apraksts
IV.1.1)Procedūras veids
Atklāta procedūra
IV.1.3)Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu
Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu
Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju
IV.1.8)Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)
Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums: nē
IV.2)Administratīvā informācija
IV.2.2)Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš
Datums: 04/02/2021
Vietējais laiks: 16:00
IV.2.3)Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums
IV.2.4)Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu:
Bulgāru valoda, Čehu valoda, Dāņu valoda, Vācu valoda, Grieķu valoda, Angļu valoda, Spāņu valoda, Igauņu valoda, Somu valoda, Franču valoda, Īru valoda, Horvātu valoda, Ungāru valoda, Itāļu valoda, Lietuviešu valoda, Latviešu valoda, Maltiešu valoda, Holandiešu valoda, Poļu valoda, Portugāļu valoda, Rumāņu valoda, Slovaku valoda, Slovēņu valoda, Zviedru valoda
IV.2.6)Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums
Ilgums mēnešos: 9 (no piedāvājumu saņemšanai noteiktā datuma)
IV.2.7)Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi
Datums: 05/02/2021
Vietējais laiks: 10:00
Vieta:

Eiropas Patvēruma atbalsta birojs, Winemakers Wharf, Grand Harbour Valletta, MRS 1917, MALTA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:

atvēršanas sanāksmē var piedalīties ne vairāk kā divi katra pretendenta pārstāvji. Organizatorisku un drošības apsvērumu dēļ pretendentam vismaz divas darbdienas iepriekš jānosūta pārstāvju vārds un uzvārds, dzimšanas datums, valstspiederība un personas apliecības vai pases numurs uz e-pasta adresi contracts@ec.europa.eu

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1)Informācija par periodiskumu
Šis ir kārtējs iepirkums: nē
VI.3)Papildu informācija:
VI.4)Pārskatīšanas procedūras
VI.4.1)Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu
Pilns nosaukums: Vispārējā tiesa
Pasta adrese: Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta: Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: GC.Registry@curia.europa.eu
Tālrunis: +352 4303-1
Fakss: +352 4303-2100
Interneta adrese: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Pārskatīšanas procedūra
Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
16/12/2020