Palvelut - 627004-2020

24/12/2020    S251

Belgia-Bryssel: Energia-alan tukia ja muita hallitusten toimia EU:ssa koskeva selvitys

2020/S 251-627004

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1999, annettu 11.12.2018, energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komissio, ENER – Energy, ENER.A.4 – Economic analysis and Financial instruments
Postiosoite: Rue Jean-André de Mot/Jean-André de Motstraat 24-26
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1049
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Balazs Jozsa
Sähköpostiosoite: ENER-ENERGY-SUBSIDIES@ec.europa.eu
Puhelin: +32 22977579
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://ec.europa.eu/energy/
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7635
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7635
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Energia-alan tukia ja muita hallitusten toimia EU:ssa koskeva selvitys

Viitenumero: ENER/2020/OP/0030
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79314000 Toteutettavuustutkimus
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta annetun asetuksen (EU) 2018/1999 35 artiklan 2 kohdan mukaan komission on laadittava ja julkaistava vuotuinen kertomus energia-alan ja erityisesti fossiilisiin polttoaineisiin liittyvien vuotuisten tukien seurannasta. Kyseinen kertomus on annettava kunakin vuonna ennen 31. lokakuuta.

Ottaen huomioon, että kertomuksen laatiminen edellyttää vankkoja tietojen keruuseen, validointiin ja analysointiin liittyviä taitoja kussakin EU:n 27 jäsenvaltiossa, energian PO:n on käytettävä kyseisten tehtävien suorittamista varten EU:n jäsenvaltioiden paikallisia tietojen tarjoajia / turvauduttava paikallisiin tietojen tarjoajiin.

Tietojen ajan tasalle saattamisen lisäksi sopimusosapuolen on myös annettava arviointi covid-19-pandemian vaikutuksista energia-alan tukiin (fossiilisten polttoaineiden ja uusiutuvien energialähteiden tuet) vuonna 2020. Lisäksi selvitykseen on sisällyttävä lyhyt kuvaus tukien laillisista määritelmistä sekä viimeisimmistä toimenpiteistä ja suunnitelmista tukien lakkauttamiseksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79314000 Toteutettavuustutkimus
79300000 Markkina- ja taloustutkimuspalvelut; mielipidetutkimukset ja tilastot
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: 00 Not specified
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26, 1049 Brussels, BELGIUM.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Selvitykseen sisältyy energia-alan tukiin liittyvän alan tiedonkeruuseen, analysointiin sekä mallinnukseen liittyviä toimia.

Selvityksen painopisteenä on vuosina 2019 ja 2020 myönnettyjä energia-alan tukia koskeva tiedonkeruu fossiilisen energian, ydinenergian ja uusiutuvien energialähteiden osalta useilla talouden aloilla energia-alan lisäksi (esim. teollisuus, liikenne, kotitaloudet, maatalous sekä muut merkittävät alat). Selvitys kattaa kaikki EU:n 27 jäsenvaltiota. Tiedonkeruun ja aiemman selvityksen yhteydessä kerättyjen tietojen ajan tasalle saattamisen lisäksi selvityksen tarkoituksena on kerätä energia-alan tukien ja erityisesti fossiilisten polttoaineiden tukien oikeudelliset määritelmät kustakin jäsenvaltiosta. Tämän lisäksi selvityksessä analysoidaan, miten covid-19-pandemia ja jäsenvaltioiden elvytyspaketit ovat vaikuttaneet energia-alan tukiin.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 300 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 3
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 08/02/2021
Paikallinen aika: 16:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 09/02/2021
Paikallinen aika: 10:00
Paikka:

Rue Jean-André de Mot, Jean-André de Motstraat 24-26, 1040 Brussels, BELGIUM, Office 07/018.

Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18/12/2020