Tjänster - 634465-2020

TIRubrikBelgien-Bryssel: Fjärde etappen: Digital tjänsteinfrastruktur för att skapa ett bättre internet för barn – kärntjänstplattform www.betterinternetforkids.eu – CNECT/LUX/2020/OP/0098
NDMeddelandets publiceringsnummer634465-2020
PDPubliceringsdatum28/12/2020
OJEUT S252
TWUpphandlarens ortBRYSSEL
AUUpphandlarens officiella namnEuropeiska kommissionen, CNECT – Communications Networks, Content and Technology, Directorate G – Data, Unit G.3 – Accessibility, Multilingualism and Safer Internet
OLOriginalspråkEN
CYUpphandlarens landBE
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråEuropeiska kommissionen
DSDokument skickat21/12/2020
DTSista inlämningsdag22/02/2021
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)72000000 - IT-tjänster: konsultverksamhet, programvaruutveckling, Internet och stöd
RCPlats för utförande (Nuts-kod)BE100
IAInternetadresshttps://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en
DIRättslig grundFörordning (EU, Euratom) nr 2018/1046