Byggentreprenader - 635161-2022

16/11/2022    S221

Sverige-Borlänge: Anläggningsarbeten för järnvägar

2022/S 221-635161

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket Myndighet
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Huvudkontoret Röda vägen 1
Ort: BORLÄNGE
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 781 99
Land: Sverige
Kontaktperson: Per Nyhlén
E-post: per.nyhlen@trafikverket.se
Telefon: +46 31361
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.trafikverket.se
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Järnvägstjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Karlstad C och Vikenpassagen Utförandeentreprenad

Referensnummer: KOM-404798
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45234100 Anläggningsarbeten för järnvägar
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Ombyggnad Karlstad C och Vikenpassagen; nya plattformar, spår, växlar, gångbro

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Värde exkl. moms: 725 001 045.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45221243 Byggnation av gångtunnel
45234100 Anläggningsarbeten för järnvägar
45234112 Anläggningsarbeten för bangård
45234115 Arbeten med järnvägssignaler
45234116 Spåranläggning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE Sverige
Nuts-kod: SE311 Värmlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ombyggnad Karlstad C och Vikenpassagen; nya plattformar, spår, växlar, gångbro

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 132-352347
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
19/10/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 1
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Infrakraft Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 559090-8686
Postadress: Gustaf Anders gata 15E
Ort: Karlstad
Nuts-kod: SE Sverige
Postnummer: 65340
Land: Sverige
E-post: upphandling@infrakraft.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms) (Medger du publicering? ja)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 600 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 725 001 045.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Kullen 4
Ort: Falun
Postnummer: 79131
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 233830000
Fax: +46 233830080
Internetadress: www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/11/2022