Byggentreprenader - 639256-2020

31/12/2020    S255

Sverige-Kalmar: Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader

2020/S 255-639256

Meddelande om upphandling

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kalmar kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0746
Postadress: Box 611
Ort: Kalmar
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Postnummer: 391 26
Land: Sverige
Kontaktperson: Mats Borg
E-post: mats.borg@kalmar.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.kalmar.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afupqmvude&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afupqmvude&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Piltavlan 2, Kalmar, Nybyggnad av Bågskytteskolan, Rinkabyholm

Referensnummer: 20/46
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
45214200 Bygg- och anläggningsarbeten: skolbyggnader
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Nybyggnad av hus 01 (årskurs 4-6). BTA ca 2770 m2.

Intilliggande GC-väg och bilväg anläggs för tillgänglighet till byggnaden.

Nybyggnad av hus 02 (tillagningskök och matsal) och 03 (miljöstation). BTA ca 1190 m2.

Upphandlingsform: Generalentreprenad

Entreprenadform: Totalentreprenad

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
45210000 Byggnadsanläggning
45212420 Bygg- och anläggningsarbeten: restauranger o d
45212422 Byggnation av matsal
45214210 Byggnation av låg- och mellanstadieskola
45233140 Vägarbeten
45233161 Anläggningsarbeten för gångbanor
45233162 Anläggningsarbeten för cykelvägar
45236000 Markanläggning
45300000 Byggnadsinstallationsarbeten
45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
45313100 Hissinstallationer
45330000 Rörmokeriarbeten
45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
51900000 Installation av styr- och reglersystem
71242000 Projektering och formgivning, kostnadsuppskattning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Kalmar

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Nybyggnad av hus 01 (årskurs 4-6). BTA ca 2770 m2.

Intilliggande GC-väg och bilväg anläggs för tillgänglighet till byggnaden.

Nybyggnad av hus 02 (tillagningskök och matsal) och 03 (miljöstation). BTA ca 1190 m2.

Upphandlingsform: Generalentreprenad

Entreprenadform: Totalentreprenad

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 29/06/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/02/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 08/07/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/02/2021
Lokal tid: 07:30

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
28/12/2020