Tavarat - 639676-2020

Submission deadline has been amended by:  41395-2021
31/12/2020    S255

Suomi-Helsinki: Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet

2020/S 255-639676

Hankintailmoitus

Tavarahankinnat

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1567535-0
Postiosoite: PL 441, HUS (Uutistie 5, FI-01770 Vantaa)
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Postinumero: FI-00029
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: jesse.hakkarainen@ptcs.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.hus.fi
I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2126106-6
Postitoimipaikka: Kuopio
NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: jesse.hakkarainen@ptcs.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://www.islab.fi/etusivu
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=323256&tpk=7b62fda6-b80c-4a40-a91c-2f8e17498501
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=323256&tpk=7b62fda6-b80c-4a40-a91c-2f8e17498501
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5)Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

A-streptokokkitestit

Viitenumero: HUS 624-2020
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
33000000 Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on A-streptokokin pikadiagnostiikkaan käytettävät nukleiinihapon osoitukseen perustuvat testit ja tarvittavat laitteet HUSin ja ISLABin yksiköille.

Hankittavien laitteiden tarvittavaksi määräksi on alustavasti arvioitu 19 yksikköä. Ilmoitetut määrät ovat arvioita, eivätkä sido hankintayksikköä.

A-streptokokin nukleiinihapon osoitukseen perustuvat laitteet on tarkoitus sijoittaa alkuvaiheessa alla mainittuihin laboratorioihin.

1. Helsinki, HUSLAB-talo

2. Helsinki, Uuden lastensairaalan laboratorio

3. Helsinki, Malmin sairaalan laboratorio

4. Hyvinkää, Hyvinkään sairaalan laboratorio

5. Espoo, Jorvin sairaalan laboratorio

6. Kouvola, Pohjois-Kymen sairaalan laboratorio

7. Kotka, Kymenlaakson keskussairaala

8. Lappeenranta, Etelä-Karjalan keskussairaala

9. Lohja, Lohjan sairaalan laboratorio

10. Porvoo, Porvoon sairaala

11. Vantaa, Peijaksen sairaalan laboratorio

12. ISLABin käyttöpaikat (ks. liite 11 ISLAB laboratoriot).

Testihinnan tulee sisältää tarvittavat testikitit, reagenssit ja kontrollit toimituskuluineen. Laitteiden kuukausivuokrahinnan tulee sisältää laitteiden ylläpidon (kaikki tarvittavat toimittajan tekemät määräaikaishuollot, vikakorjaukset, ohjelmistopäivitykset jne.). Hintoihin tulee sisältyä jokaisessa käyttöpaikassa myös laitteiden asennus ja käyttökoulutus vähintään pääkäyttäjien osalta sekä alkuvaiheen käyttöönottopaikkojen että mahdollisten myöhemmin optiona hankittavien laitteiden osalta. Hankinnasta tehdään sopimus kolmen (3) vuoden hankintakaudelle, jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimuskausi on suunniteltu alkavaksi arviolta 1.3.2021.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
33124130 Diagnostiikkatarvikkeet
33696500 Laboratorioreagenssit
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1 MANNER-SUOMI
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Ks. II.1.4) Lyhyt kuvaus sekä hankinta-asiakirjat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimus on voimassa määräaikaisena kolme (3) vuotta, minkä jälkeen se on voimassa toistaiseksi.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden hankkia optiona tarjouspyynnön mukaisia laitteita nyt hankittavien laitteiden lisäksi vielä maksimissaan 40 kappaletta vuosien 2021–2024 aikana.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimuksena on, että tarjoaja on sijoittumismaassaan rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Tilaaja voi tarkistaa rekisteröitymistiedot.

Tämä vaatimus koskee myös alihankkijaa, jonka voimavaroihin tarjoaja vetoaa, sekä kaikkia ryhmittymän jäseniä.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 01/02/2021
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/02/2021
Paikallinen aika: 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28/12/2020