Varor - 640008-2020

31/12/2020    S255

Sverige-Nyköping: Elektroniskt säkerhetslås

2020/S 255-640008

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Region Sörmland, Inköp
Nationellt registreringsnummer: 232100-0032
Ort: Nyköping
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
Postnummer: 611 88
Land: Sverige
Kontaktperson: Johan Åkesten
E-post: johan.akesten@regionsormland.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.regionsormland.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkmoycpkb&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afkmoycpkb&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal låssystem och nycklar

Referensnummer: IN-IN20-0001
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44521120 Elektroniskt säkerhetslås
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser ramavtal av lås, låssystem av elektronisk- och mekanisk låsning och nycklar till.

Region Sörmland inbjuder till anbudsgivning gällande upphandling avseende lås, låstjänster, låssystem både mekaniska och elektromekaniska samt tillbehör och reservdelar i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Region Sörmland använder sig idag av lås och låssystem av modell Assa, Vanderbilt och iLOQ.

Region Sörmland är uppdelat i tre (3) olika driftområden där Fastighetsservice förvaltar och ansvarar för fastigheter och byggprocesser samt effektivisering av energianvändning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
44520000 Lås, nycklar och gångjärn
44522200 Nycklar
98395000 Låssmedstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE122 Södermanlands län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser ramavtal av lås, låssystem av elektronisk- och mekanisk låsning och nycklar till Region Sörmlands ägda och hyrda lokaler. För hyrda lokaler kan ansvaret för fysisk säkerhet vara delat mellan fastighetsägaren och Region Sörmland.

Aktuell upphandling

Region Sörmland inbjuder till anbudsgivning gällande upphandling avseende lås, låstjänster, låssystem både mekaniska och elektromekaniska samt tillbehör och reservdelar i enlighet med vad som beskrivs i upphandlingsdokumenten.

Region Sörmland använder sig idag av lås och låssystem av modell Assa, Vanderbilt och iLOQ.

Inom Region Sörmland pågår stora ny-, om- och tillbyggnader av regionens sjukhus, de låssystem som ingår i dessa ingår inte i denna upphandling.

Region Sörmland är uppdelat i tre (3) olika driftområden där Fastighetsservice förvaltar och ansvarar för fastigheter och byggprocesser samt effektivisering av energianvändning.

Fastighetsservice utför också drift och underhåll av byggnader och utrustningar, samt skötsel och underhåll av utemiljö, för att säkerställa optimal funktion och miljö.

Driftområdena är följande:

Fastighetsservice Norra (Eskilstuna med omnejd)

Fastighetsservice Västra (Katrineholm med omnejd)

Fastighetsservice Södra (Nyköping med omnejd)

Anbud kan lämnas på en, två eller samtliga tre driftområden.

Försäkring

Leverantören ska ha och under hela avtalstiden vidmakthålla produkt- och allmän ansvarsförsäkring.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2023
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

2 förlängningar á 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 04/02/2021
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 04/05/2021
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/02/2021
Lokal tid: 00:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Linköping
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/12/2020