Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 641958-2022

18/11/2022    S223

Sverige-Helsingborg: Tjänster i naturreservat

2022/S 223-641958

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 197-559669)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Helsingborgs stad
Nationellt registreringsnummer: 212000-1157
Postadress: Helsingborgs stad Drottninggatan 2
Ort: Helsingborg
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Postnummer: 252 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Robert Mason
E-post: Robert.Mason@helsingborg.se
Telefon: +46 42103761
Internetadress(er):
Allmän adress: www.helsingborg.se

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Drift och Underhåll i Helsingborgs stad Driftområde Naturvård och Fiske-och vattenvård

Referensnummer: 178/2022
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92533000 Tjänster i naturreservat
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Entreprenader för drift- och underhållsarbeten samt underhållsprojekt avseende naturvård och fiske- och vattenvård inom olika geografiska naturområden m.m. i Helsingborgs stad inkl. ÄTA-arbeten och eller Avrop till följd av bl.a. ärenden i Beställarens ärendehanteringssystem eller annan felanmälan mm. Ny- och ombyggnad samt utökning av ingående delar inom objektet och inom staden kan komma att ingå efter avrop.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/11/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 197-559669

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2
Plats där texten ska ändras: SISTA DATUM FÖR MOTTAGANDE AV INTRESSEANMÄLNINGAR
I stället för:
Datum: 09/11/2022
Ska det stå:
Datum: 25/11/2022
Avsnitt nummer: IV.2.6
Plats där texten ska ändras: MINIMIPERIOD UNDER VILKEN ANBUDSGIVAREN ÄR BUNDEN AV SITT ANBUD
I stället för:
Datum: 08/05/2023
Ska det stå:
Datum: 24/05/2023
Avsnitt nummer: IV.2.7
Plats där texten ska ändras: ANBUDSÖPPNING
I stället för:
Datum: 10/11/2022
Ska det stå:
Datum: 28/11/2022
VII.2)Övriga upplysningar: