Varor - 64696-2019

11/02/2019    S29    - - Varor - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Belgien-Liège: Utrustning för medicinsk, odontologisk och veterinärmedicinsk bildbehandling

2019/S 029-064696

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2019/S 019-040375)

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
CHC ASBL
TVA BE 0416.805.238
Rue de Hesbaye 75
Liège
B-4000
Belgien
Kontaktperson: Mme Isabelle François
Telefon: +32 42248005
E-post: isabelle.francois@chc.be
Fax: +32 42248609
Nuts-kod: BE332

Internetadress(er):

Allmän adress: www.chc.be

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Fourniture, installation, mise en service et maintenance de matériels d'imagerie médicale et de médecine nucléaire

Referensnummer: MLE/04/03.Imagerie/12-2018(389)
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33110000
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Voir II.1.1).

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
06/02/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 019-040375

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
I stället för:
Datum: 25/02/2019
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 05/03/2019
Lokal tid: 09:00
VII.2)Övriga upplysningar:

Modification de la date limite pour l’introduction des offres à mardi 5.3.2019 (9:00).