Sedan den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna.

Tjänster - 648622-2022

22/11/2022    S225

Sverige-Hägersten: Tillhandahållande av hemtjänstpersonal

2022/S 225-648622

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Box 490
Ort: Hägersten
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 129 04
Land: Sverige
Kontaktperson: Therése Johansson
E-post: therese.johansson@stockholm.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/stadsdelsforvaltningar/hagersten-liljeholmen/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Nattpatrull inom hemtjänsten

Referensnummer: HÄ 2022/356
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
79622000 Tillhandahållande av hemtjänstpersonal
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen omfattar driften av nattpatrull för planerade besök samt utryckningar efter larm inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämndsområde till de personer som valt den kommunala hemtjänsten som utförare.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 24 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
79622000 Tillhandahållande av hemtjänstpersonal
98514000 Hemtjänst
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen omfattar driften av nattpatrull för planerade besök samt utryckningar efter larm inom Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämndsområde till de personer som valt den kommunala hemtjänsten som utförare.

II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 169-479869
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
16/11/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Attendo Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556148-5169
Postadress: Box 715
Ort: Danderyd
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 18217
Land: Sverige
E-post: anbud@attendo.se
Internetadress: www.attendo.se
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 24 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 493 300.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
17/11/2022