Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Byggentreprenader - 649689-2022

TIRubrikSverige-Stockholm: Målning
NDMeddelandets publiceringsnummer649689-2022
PDPubliceringsdatum23/11/2022
OJEUT S226
TWUpphandlarens ortSTOCKHOLM
AUUpphandlarens officiella namnAktiebolaget Stockholmshem (556035-9555)
OLOriginalspråkSV
CYUpphandlarens landSE
AATyp av upphandlare3 - Regionala/lokala myndigheter
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat18/11/2022
NCTyp av kontrakt1 - Byggentreprenader
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp7 - Meddelande om tilldelning
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud9 - Ingen uppgift
ACTilldelningskriterier1 - Lägsta pris
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)45442100 - Målning
45442110 - Målning av byggnader
RCPlats för utförande (Nuts-kod)SE
SE1
SE11
SE110
IAInternetadresshttps://www.stockholmshem.se/
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU