Från i dag den 2 november 2022 är TED-webbplatsen redo för eForms. Ändrad sökfunktion: du måste anpassa dina fördefinierade expertsökningar. Läs mer om förändringarna i TED-nyheterna och på de uppdaterade hjälpsidorna

Varor - 650882-2022

23/11/2022    S226

Danmark-København V: Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning

2022/S 226-650882

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Varor

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2022/S 213-610179)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Øresundsbro Konsortiet
Nationellt registreringsnummer: 24246787
Postadress: Vester Søgade 10
Ort: København V
Nuts-kod: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1601
Land: Danmark
Kontaktperson: Gustaf Persson
E-post: gup@oresundsbron.com
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.oresundsbron.com

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal radiokommunikation inkl. CCTV tunnelkameror

Referensnummer: 22/14
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
32000000 Radio-, televisions-, kommuniktions- och telekommunikationsutrustning samt tillhörande utrustning
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Ramavtalets syfte är att säkerställa resurser för Øresundsbrons anläggningsdelar med anknytning till CCTV, telefoni av olika slag, intercom, serviceradio och överföring av ljud & data från den tekniska anläggningen till Øresundsbrons Link Operation Center. Avtalet kan komma att omfatta allt från rådgivning till underhåll av befintliga delar och investeringsprojekt för att ersätta eller utöka anläggningens funktionalitet.   

Ramavtalets takvolym uppgår till 20 000 000 DKK.

Upphandlingsregler

Aktuell upphandling är en upphandling i Danmark underkastad danska upphandlingsregler Udbudsloven, LOV nr 1564 af 15/12/2015.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/11/2022
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 213-610179

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
I stället för:
Datum: 05/12/2022
Lokal tid: 23:59
Ska det stå:
Datum: 12/12/2022
Lokal tid: 23:59
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Anbudsöppning
I stället för:
Datum: 06/12/2022
Lokal tid: 00:00
Ska det stå:
Datum: 13/12/2022
Lokal tid: 00:00
VII.2)Övriga upplysningar: