Vi har nöjet att meddela att en ny version av TED-portalen kommer att släppas den 29 januari 2024 (preliminärt datum)! Vill du veta mer om de nya funktionerna och vilka förbättringar vi har gjort? Du hittar svaren i vår artikel om den nya versionen av TED.

Just nu har vi problem med buggar som påverkar hur eForms-meddelanden visas. Vi jobbar med att lösa problemet. Under tiden hittar du information och vägledning på vår sida om problemet.

Använder du TED-data? Anmäl dig till vår workshop den 14 december 2023.

Tjänster - 651276-2022

23/11/2022    S226

Sverige-Stockholm: Fritids-, kultur- och sporttjänster

2022/S 226-651276

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kulturförvaltningen
Nationellt registreringsnummer: 212000-0142
Postadress: Kulturförvaltningen, Stockholms stad Box 16113
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 103 22
Land: Sverige
Kontaktperson: Paula Hägg
E-post: paula.hagg@extern.stockholm.se
Telefon: +46 812047005
Internetadress(er):
Allmän adress: https://stad.stockholm/organisation/fackforvaltningar/kulturforvaltningen/
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal för tält och evenemangsetablering

Referensnummer: 2.6/1354/2021
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92000000 Fritids-, kultur- och sporttjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling omfattar ett ramavtal för att säkerställa tillhandahållande av tält inklusive tillbehör och service vid evenemangsavdelningens projekt. Leverantören ska kunna leverera ett helhetsåtagande av tält och kringutrustning samt stödja evenemangsavdelningen i planerandet av kommande projekt.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 16 000 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
34928300 Säkerhetsbarriärer
39522530 Tält
44112200 Golvbeläggningar
70220000 Uthyrning eller leasing av egendom annan än bostäder
92000000 Fritids-, kultur- och sporttjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Stockholms län

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling omfattar ett ramavtal för att säkerställa tillhandahållande av tält inklusive tillbehör och service vid evenemangsavdelningens projekt. Leverantören ska kunna leverera ett helhetsåtagande av tält och kringutrustning samt stödja evenemangsavdelningen i planerandet av kommande projekt.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2021/S 251-667307
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande
Den upphandlande myndigheten kommer inte att tilldela några ytterligare kontrakt utifrån ovanstående förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/01/2022
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 2
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 0
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 0
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Yellow Line AB
Nationellt registreringsnummer: 556330-7510
Postadress: Speditionsvägen 27
Ort: SKOGÅS
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Postnummer: 14250
Land: Sverige
E-post: peter@yellowline.se
Internetadress: https://www.yellowline.se/
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 16 000 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 16 000 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Postadress: Tegeluddsvägen 1
Ort: Stockholm
Postnummer: 11541
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Telefon: +46 856168000
Fax: +468 56168001
Internetadress: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/11/2022