Varor - 651538-2022

23/11/2022    S226

Sverige-Broby: Informations- och marknadsföringsprodukter

2022/S 226-651538

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Östra Göinge kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0860
Postadress: Östra Göinge kommun Storgatan 4
Ort: Broby
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 289 41
Land: Sverige
Kontaktperson: Daniel Oredsson
E-post: daniel.oredsson@ostragoinge.se
Telefon: +46 447756027
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ostragoinge.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Bromölla kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0894
Postadress: Bromölla kommun Box 18
Ort: Bromölla
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 295 21
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Bromölla
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.bromolla.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Fjärrvärme i Osby AB
Nationellt registreringsnummer: 556571-3905
Postadress: Fjärrvärme i Osby AB Mossvägen 35
Ort: Osby
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 283 50
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Fjärrvärme i Osby
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.fjarrvarmeosby.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1108
Postadress: Hörby kommun Ringsjövägen 4
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Hörby kommun
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horby.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörby Kommuns Industrifastighetsaktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556093-6667
Postadress: Hörby Kommuns Industrifastighetsaktiebolag Ringsjövägen 4
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering HIFAB
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horbyindustrifastigheter.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Hörbybostäder Aktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556507-3235
Postadress: Hörbybostäder Aktiebolag Vallgatan 6
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Hörbybostäder
E-post: upphandling@horby.se
Internetadress(er):
Allmän adress: https://www.horbybostader.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Höörs Fastighetsaktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556019-3350
Postadress: Höörs Fastighetsaktiebolag Pumpvägen 2
Ort: Höör
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 243 93
Land: Sverige
Kontaktperson: Anonym Avtalsläsare Höörs Fastighets AB
E-post: Anonym.Avtalslasare.HoorFastighetsAB@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.hoorfast.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Höörs kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-1116
Postadress: Höörs kommun Södergatan 28
Ort: Höör
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 243 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Höörs kommun
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.hoor.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Industrihus i Osby AB
Nationellt registreringsnummer: 556415-8177
Postadress: Industrihus i Osby AB Östra Genastorp 3656
Ort: Osby
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 283 91
Land: Sverige
Kontaktperson: Annons Industrihus
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.osby.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: IT-kommuner i Skåne AB
Nationellt registreringsnummer: 559067-2142
Postadress: IT-kommuner i Skåne AB Torggatan 2
Ort: Hörby
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 242 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering IT-kommuner i Skåne AB
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.unikom.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Osby kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-0902
Postadress: Osby kommun Västra Storgatan 35
Ort: Osby
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 283 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Osby
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.osby.se
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Osbybostäder AB
Nationellt registreringsnummer: 556483-4751
Postadress: Osbybostäder AB Parkgatan 1
Ort: Osby
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 283 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering Osbybostäder
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.osbybostader.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Skåne Blekinge Vattentjänst AB
Nationellt registreringsnummer: 556924-3180
Postadress: Skåne Blekinge Vattentjänst AB Bruksgatan 1A
Ort: Bromölla
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 295 31
Land: Sverige
Kontaktperson: Annonsering SBVT
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sbvt.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Östra Göinge Renhållningsaktiebolag
Nationellt registreringsnummer: 556176-1775
Postadress: Östra Göinge Renhållningsaktiebolag Kattarp 2373 C
Ort: Broby
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 289 92
Land: Sverige
Kontaktperson: Östra Göinge Renhållnings AB (ÖGRAB)
E-post: upphandling@ostragoinge.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ograb.se/
I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Göingehem AB
Nationellt registreringsnummer: 556166-9481
Postadress: Göingehem AB Torggatan 3
Ort: Sibbhult
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Postnummer: 289 71
Land: Sverige
Kontaktperson: Kent Göstasson
E-post: kent.gostasson@goingehem.se
Internetadress(er):
Allmän adress: www.goingehem.se
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet inbegriper gemensam upphandling
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Profilprodukter

Referensnummer: KS 2022/01519
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
39294100 Informations- och marknadsföringsprodukter
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen avser profilprodukter för successiva avrop under avtalstiden. Upphandlingen genomförs som en samordnad upphandling mellan Östra Göinge kommun, Osby kommun, Bromölla kommun, Hörby kommun och Höörs kommun, där Östra Göinge agerar som Inköpscentral enligt LOU för samtliga kommuner och bolag.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
39294100 Informations- och marknadsföringsprodukter
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE2 Södra Sverige
Nuts-kod: SE224 Skåne län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Södra Sverige

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen avser profilprodukter för successiva avrop under avtalstiden. Upphandlingen genomförs som en samordnad upphandling mellan Östra Göinge kommun, Osby kommun, Bromölla kommun, Hörby kommun och Höörs kommun, där Östra Göinge agerar som Inköpscentral enligt LOU för samtliga kommuner och bolag.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2022/S 187-528737
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: nej
V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Kontraktet/delen har inte tilldelats
Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Malmö
Postadress: Kalendegatan 6
Ort: Malmö
Postnummer: 21135
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenimalmo@dom.se
Telefon: +46 40353500
Fax: +46 40972490
Internetadress: www.forvaltningsrattenimalmo.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
18/11/2022