Услуги - 65655-2021

TIЗаглавиеПолша-Варшава: Рамков договор за предоставяне на мобилни телефонни услуги
NDНомер на публикацията на обявлението65655-2021
PDДата на публикуване09/02/2021
OJНомер на броя на ОВ S27
TWГрад/населено място на купувачаВАРШАВА
AUОфициално наименование на купувачаFrontex — Европейска агенция за гранична и брегова охрана (140232006)
OLЕзик на произходEN
CYДържава на купувачаPL
AAВид купувач5 - Европейска институция/агенция или международна организация
HAИнституция/агенция на ЕСагенции
DSДокумент изпратен04/02/2021
DTКраен срок за подаване25/02/2021
NCВид поръчка4 - Услуги
PRВид процедура1 - Открита процедура
TDВид на обявлението2 - Допълнителна информация
RPРегламент3 - европейска институция/агенция или международна организация
TYВид на оферта1 - Кандидатстване за всички лотове
ACКритерии за възлагане2 - Икономически най-изгодната оферта
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)64212900 - Услуги за предоставане на предплатени телефонни карти
64212000 - Мобилни радиотелефонни услуги
64210000 - Услуги по пренос на данни и съобщения
RCМясто на изпълнение (код по NUTS)PL
PL91
IAИнтернет адрес (URL)https://frontex.europa.eu/
DIПравно основаниеРегламент (ЕС, Евратом) № 2018/1048