Palvelut - 658586-2021

24/12/2021    S250

Belgia-Bryssel: Kestävän sijoittamisen tukeen liittyvän vihreän neuvontapalvelun (”GREEN ASSIST”) käyttöönotto

2021/S 250-658586

Ennakkotietoilmoitus

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan ilmasto-, infrastruktuuri- ja ympäristöasioiden toimeenpanovirasto (CINEA), CINEA.A.A1 – Programme Support, Coordination and Communication
Postiosoite: Chaussée de Wavre 910
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1040
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: cinea-procurement@ec.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://cinea.ec.europa.eu/index_en
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9321
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Kestävän sijoittamisen tukeen liittyvän vihreän neuvontapalvelun (”GREEN ASSIST”) käyttöönotto

Viitenumero: CINEA/2021/OP/0010-PIN
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
71356200 Tekninen apu
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

GREEN ASSIST -palveluun voi kuulua seuraavanlaisia palveluja, jotka on järjestetty kahteen osaan:

1) GREEN ASSIST -palvelun alaisen asiantuntijaluettelon toimintaan liittyvien työkalujen, menettelytapojen ja prosessien suunnittelu, kehittäminen ja toteuttaminen. Tähän sisältyy asiantuntijaluettelon toteuttaminen, toiminta ja hallinnointi, sellaisten yksityisiltä tai julkisilta edunsaajilta tulevien neuvontatukipyyntöjen hallinnointi ja käsittely, jotka hankintaviranomainen kerää ja siirtää sopimusosapuolelle, sekä asiaankuuluvien tukipalvelujen toimittamisen hallinnointi, toteutus ja koordinointi,

2) erityisten tukipalvelujen tarjoaminen GREEN ASSIST -palvelulle, kuten tuki organisaatioiden valmiuksien ja sijoitusvalmiuden vahvistamiseksi, ympäristön ja/tai yhteiskunnan kestävyyden parantamiseksi, rakenteiden ja vaikutusten arvioimiseksi, hankintojen tekemiseksi, yhteensopivuuden varmistamiseksi valtiontukisääntöjen kanssa, markkinoiden kehitystä koskevien ja muiden analyyttisten tutkimusten tekemiseksi ja viestinnän ja tietoisuuden lisäämiseksi.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 30 000 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä: 2
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Yksittäinen puitesopimus GREEN ASSIST -palvelun alaisen asiantuntijaluettelon toimintaan liittyvien työkalujen, menettelytapojen ja prosessien suunnittelua, kehittämistä ja toteuttamista varten

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71356200 Tekninen apu
79994000 Sopimustenhoitopalvelut
79411100 Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut
90713000 Ympäristöasioiden neuvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Pääasiallinen suorituspaikka:

palvelut toimitetaan seuraavissa kohteissa:

— puitesopimuksen sopimusosapuolen toimitilat,

— muut paikat, jotka on ilmoitettu palvelupyynnön yhteydessä, kuten Bryssel kokouksia varten.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 1 toteutetaan yksittäisen puitesopimuksen ja peräkkäisten palvelupyyntöjen ja erillissopimusten avulla. Erä toteutetaan kahdessa vaiheessa (suunnitteluvaihe ja toteutusvaihe), jotka voidaan toteuttaa rinnakkain joissain tehtävissä.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto päivinä: 48
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Monivuotinen LIFE-työohjelma vuosille 2021–2024

II.2.14)Lisätiedot

Tässä ennakkoilmoituksessa ilmoitetaan hankintaviranomaisen aikomus julkaista tuleva tarjouspyyntö. Tässä vaiheessa ainoastaan yhteenvetoasiakirja on saatavilla. Kiinnostuneita talouden toimijoita kehotetaan rekisteröitymään kohdassa I.3) ilmoitettuun osoitteeseen saadakseen ilmoituksen, kun hankintailmoitus ja kaikki hankinta-asiakirjat sekä tarjouseritelmät julkaistaan.

II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Uudelleenkäynnistetyn kilpailun avulla tehtävä rinnakkainen puitesopimus palveluntarjoajien antamasta neuvonnasta, joka liittyy valmiuksien vahvistamiseen, markkinoiden kehittämiseen, sijoitusneuvonnan tukeen

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71356200 Tekninen apu
79994000 Sopimustenhoitopalvelut
79411100 Liiketoiminnan kehittämistä koskevat asiantuntijapalvelut
90713000 Ympäristöasioiden neuvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Pääasiallinen suorituspaikka:

palvelut toimitetaan seuraavissa kohteissa:

— puitesopimuksen sopimusosapuolen toimitilat,

— muut paikat, jotka on ilmoitettu palvelupyynnön yhteydessä, kuten Bryssel kokouksia varten.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Erä 2 toteutetaan kilpailun uudelleenkäynnistämisen avulla tehtävän rinnakkaisen puitesopimuksen avulla. Tarjottavat palvelut eivät välttämättä ole vielä puitesopimusta allekirjoitettaessa tiedossa yksityiskohtaisesti. Siksi tarjous sisältää havainnollistavia esimerkkejä erässä 2 odotettavissa olevien palvelujen luonteesta. CINEA antaa yksityiskohtaisen kuvauksen tavoitteista, pyyntöjen laajuudesta ja suoritettavista toiminnoista laatiessaan erityisiä palvelupyyntöjä, joiden perusteella kiinnostuneita sopimusosapuolia pyydetään tekemään tarjous.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: kyllä
Hankkeen nimi tai viite:

Monivuotinen LIFE-työohjelma vuosille 2021–2024

II.2.14)Lisätiedot

Tässä ennakkoilmoituksessa ilmoitetaan hankintaviranomaisen aikomus julkaista tuleva tarjouspyyntö. Tässä vaiheessa ainoastaan yhteenvetoasiakirja on saatavilla. Kiinnostuneita talouden toimijoita kehotetaan rekisteröitymään kohdassa I.3) ilmoitettuun osoitteeseen saadakseen ilmoituksen, kun hankintailmoitus ja kaikki hankinta-asiakirjat sekä tarjouseritelmät julkaistaan.

II.3)Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
01/02/2022

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa
Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.5)Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä:
15/03/2022

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GC.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13/12/2021