Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 662434-2022

TIRubrikSverige-Sollentuna: Telekommunikationstjänster
NDMeddelandets publiceringsnummer662434-2022
PDPubliceringsdatum29/11/2022
OJEUT S230
TWUpphandlarens ortSOLLENTUNA
AUUpphandlarens officiella namnSollentuna kommun (212000-0134)
OLOriginalspråkSV
CYUpphandlarens landSE
AATyp av upphandlare3 - Regionala/lokala myndigheter
HAEU-institution/EU-byrå-
DSDokument skickat24/11/2022
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarandeB - Förfaranden under konkurrens
TDMeddelandetyp7 - Meddelande om tilldelning
RPFörordning5 - Europeiska unionen – inom ramen för avtalet om offentlig upphandling
TYTyp av anbud9 - Ingen uppgift
ACTilldelningskriterier1 - Lägsta pris
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)64200000 - Telekommunikationstjänster
RCPlats för utförande (Nuts-kod)SE110
IAInternetadresshttp://www.sollentuna.se
DIRättslig grundUpphandlingsdirektivet 2014/24/EU