Tjänster - 665516-2021

Submission deadline has been amended by:  45304-2022
TIRubrikBelgien-Bryssel: Stöd till bedömning av medlemsstaternas tvååriga lägesrapporter om energi och klimat, utarbetande av kommissionens bedömningsrapport enligt förvaltningsförordningen och klimatlagen och kommissionens bedömning av nationell energi
NDMeddelandets publiceringsnummer665516-2021
PDPubliceringsdatum27/12/2021
OJEUT S251
TWUpphandlarens ortBRYSSEL
AUUpphandlarens officiella namnEuropeiska kommissionen, Generaldirektoratet för klimatpolitik (CLIMA), CLIMA.C.2 – Governance and Effort Sharing
OLOriginalspråkEN
CYUpphandlarens landBE
AATyp av upphandlare5 - EU-institution/organ eller internationell organisation
HAEU-institution/EU-byråEuropeiska kommissionen
DSDokument skickat20/12/2021
DTSista inlämningsdag14/03/2022
NCTyp av kontrakt4 - Tjänster
PRTyp av förfarande1 - Öppet förfarande
TDMeddelandetyp3 - Meddelande om upphandling
RPFörordning3 - EU-institution/organ eller internationell organisation
TYTyp av anbud1 - Anbud på alla delar
ACTilldelningskriterier2 - Det ekonomiskt mest fördelaktiga
PCGemensam terminologi för offentlig upphandling (CPV-kod)90700000 - Miljötjänster
RCPlats för utförande (Nuts-kod)BE100
IAInternetadresshttps://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_en
DIRättslig grundFörordning (EU, Euratom) nr 2018/1046