Meillä on ilo ilmoittaa, että TED-portaalin uusi versio otetaan käyttöön 29. tammikuuta 2024 (alustava päivä, vahvistetaan myöhemmin!). Haluatko tietää enemmän uusista toiminnoista ja tehdyistä parannuksista? Tutustu artikkeliimme, josta saat lisätietoa tärkeimmistä muutoksista ja uusista toiminnoista.

Järjestelmässä on tällä hetkellä vika, joka vaikuttaa eForms-ilmoituksiin. Vika pyritään korjaamaan mahdollisimman pian. Lisätietoja ja ohjeita on asiaa käsittelevällä sivulla.

Uusi koulutustilaisuus TED-datan uudelleenkäyttäjille 14.12.2023 – ilmoittaudu mukaan!

Palvelut - 7-2021

04/01/2021    S1

Luxemburg-Luxemburg: Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten työmailla toteutetut turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointipalvelut sekä tuki työturvallisuuden ja -terveyden alalla

2021/S 001-000007

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Asetus (EU, Euratom) N:o 2018/1046

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postiosoite: Service du courrier officiel
Postitoimipaikka: Luxembourg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Yhteyshenkilö: Mme De Maleville
Sähköpostiosoite: DBS-ao-20-054@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: https://curia.europa.eu
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7606
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten työmailla toteutetut turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointipalvelut sekä tuki työturvallisuuden ja -terveyden alalla

Viitenumero: COJ-PROC-20/054
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79417000 Turvallisuusneuvonta
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan unionin tuomioistuin on päättänyt käynnistää tämän tarjousmenettelyn saadakseen yhtäältä turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointipalveluja niitä työmaita varten, joita toteutetaan sen nyt tai tulevaisuudessa hallussaan pitämissä rakennuksissa, Luxemburgin suurherttuan 27.6.2008 antaman tilapäisillä tai liikkuvilla työmailla toteutettavia työturvallisuuden ja -terveyden vähimmäismääräyksiä koskevan asetuksen määräyksistä seuraavien velvollisuuksien mukaisesti sekä toisaalta erikoistuneita työturvallisuuden ja -terveyden alan konsultointipalveluja.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 950 400.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea kaikkia osia
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Euroopan unionin tuomioistuimen rakennusten työmailla toteutetut turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointipalvelut

Osa nro: 1
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71317210 Terveys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburgin suurherttuakunta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan unionin tuomioistuin haluaa saada käyttöönsä työturvallisuusasioiden koordinointiin liittyvien palveluiden suorittamiseksi turvallisuus- ja terveysasioiden koordinaattorien työryhmän niitä työmaita varten, joita toteutetaan sen nyt tai tulevaisuudessa hallussaan pitämissä rakennuksissa, neuvoston 24.6.1992 annetun direktiivin 92/57/ETY sekä Luxemburgin suurherttuan 27.6.2008 antaman asetuksen mukaisesti.

Työryhmä koostuu terveys- ja turvallisuuskoordinaattoreista, joilla on asiaankuuluvan luxemburgilaisen ministerin hyväksyntä C-tason rakennustyömaita varten, Luxemburgin suurherttuan 9.6.2006 antaman asetuksen mukaisesti:

— Hyväksyntä koskee terveys- ja turvallisuusasioiden koordinoinnin edellyttämää koulutusta tilapäisillä tai liikkuvilla rakennustyömailla;

— Hyväksynnässä määritellään tilapäisten tai liikkuvien työmaiden turvallisuus- ja terveysasioiden koordinointia koskevan hyväksynnän saamisen ehdot (jäljempänä ”suurherttuan 9.6.2006 antama asetus”).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 600 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tuki Euroopan unionin tuomioistuimelle työturvallisuuden ja -terveyden alalla

Osa nro: 2
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
71317210 Terveys- ja turvallisuuskysymyksiä koskevat konsulttipalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: LU LUXEMBOURG
Pääasiallinen suorituspaikka:

Luxemburgin suurherttuakunta.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Euroopan unionin tuomioistuin turvautuu erikoistuneen konsultin palveluihin työturvallisuuden ja -terveyden alalla pyrkiessään edistämään henkilöstönsä turvallisuutta ja terveyttä sekä pannessaan täytäntöön työturvallisuutta ja -terveyttä koskevaa puitedirektiiviä (neuvoston ”toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä” 12.6.1989 annettu direktiivi 89/391/ETY).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Hinta
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 350 400.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: ei
II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

katso tarjouseritelmät.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 23/02/2021
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Englanti, Bulgaria, Tanska, Saksa, Kreikka, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Latvia, Liettua, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Espanja, Ruotsi, Tšekki
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 6 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 01/03/2021
Paikallinen aika: 11:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:

Tutustumiskäynnit järjestetään tarjouspyyntökirjeessä mainittuina päivinä ja aikoina. Tarjoaja voi osallistua ainoastaan yhdelle tutustumiskäynnille. Tutustumiskäynnille osallistuminen pakollista, ja niiden talouden toimijoiden tarjoukset, jotka eivät ole osallistuneet, hylätään.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: https://curia.europa.eu
VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
Virallinen nimi: Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite: 1 avenue du Président Robert Schuman
Postitoimipaikka: Strasbourg
Postinumero: 87001
Maa: Ranska
Puhelin: +33 388172313
Faksi: +33 388179062
Internetosoite: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava Euroopan unionin yleiseltä tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitusta ei ole tehty, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Internetosoite: https://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23/12/2020