Доставки - 70524-2016

TIЗаглавиеБългария-Монтана: Фармацевтични продукти
NDНомер на публикацията на обявлението70524-2016
PDДата на публикуване02/03/2016
OJНомер на броя на ОВ S43
TWГрад/населено място на купувачаМОНТАНА
AUОфициално наименование на купувачаМБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД (111047073)
OLЕзик на произходBG
CYДържава на купувачаBG
AAВид купувач6 - Орган на подчинение на публичното право
HAИнституция/агенция на ЕС-
DSДокумент изпратен26/02/2016
NCВид поръчка2 - Доставки
PRВид процедура9 - Не е приложимо
TDВид на обявлението0 - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане9 - Не е приложимо
PCOбщ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV)33696500 - Лабораторни реактиви
33140000 - Медицински консумативи
33190000 - Различни медицински уреди и изделия
33141700 - Ортопедични принадлежности
33692800 - Разтвори за диализа
33181500 - Консумативи, свързани с бъбречната дейност
33600000 - Фармацевтични продукти
IAИнтернет адрес (URL)http://www.mbalmontana.com/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки 2004/18/ЕО