Уебсайтът TED е готов за работа с електронните формуляри от 2.11.2022 г. насам. Търсенето е променено: моля, адаптирайте вашите предварително зададени експертни въпроси. Вижте какви са промените в раздела за новини и на актуализираните страници за помощ.

Доставки - 70859-2015

Компактен изглед

28/02/2015    S42

Итaлия-Испра: Доставка на мебели и обзавеждане за жилища в Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Испра VA, Италия

2015/S 042-070859

Обявление за поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 3.2.2015 г., 2015/S 23-037091)

Европейска комисия, на вниманието на: OIB.DR.2 Финанси и обществени поръчки, CSM 1 05/43, 21027Испра VA, ИТАЛИЯ. За контакти: Служба за инфраструктура и логистика – Брюксел. Тел. +32 22986989. Факс +32 22960570. Електронна поща: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Вместо 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

20.3.2015 (17:30).

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

27.3.2015 (10:00).

(...)

Да се чете 

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

7.4.2015 (17:30).

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите:

14.4.2015 (10:00).

(...)