Помогнете ни да подобрим уебсайта TED, като попълните нашата кратка анкета!

Доставки - 70993-2014

TIЗаглавиеБългария-Стара Загора: Фармацевтични продукти
NDНомер на документа70993-2014
PDДата на публикуване01/03/2014
OJНомер на броя43
TWМястоСТАРА ЗАГОРА
AUНаименование на органа„Комплексен онкологичен център - Стара Загора“ ЕООД (000812197)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаДоставки - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура - Не е приложимо
CYДържаваBG
AAВид на органа6 - Орган на подчинение на публичното право
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен26/02/2014
NCПоръчка2 - Доставки
PRПроцедура9 - Не е приложимо
TDВид на документа0 - Обявление за предварителна информация без покана за участие в състезателна процедура
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане9 - Не е приложимо
PCКод CPV33140000 - Медицински консумативи
33600000 - Фармацевтични продукти
RCКод NUTSBG344
IAИнтернет адрес (URL)www.oncosz.com
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки 2004/18/ЕО